Centrallyrikens mysterier

Korta stämningsskapande dikter kan vara nog så kraftfulla. Det behövs inte alltid så många ord eller komplicerade metaforer. Men vad ska du tänka på om du vill skriva centrallyrik?

Tidig morgon av Lottie Ålhed:

Morgonen nyper
dina kinder

Över taken
har en osynlig hand
pudrat köld

Artikeln publicerades i Skriva #6 2018 (04 december 2018) och är skriven av .