Börja med blankvers

Blankvers är en bunden form för poesi och dramatik med anor från 1600-talet. William Shakespeare är en av dess mest kända utövare. Att skri/va ell/er in/te, det/ är frå/gan.

Att ge sig in i den bundna versens landskap med alla sina skogar, berg och lurande klyftor kan vara livsfarligt och blir snabbt en övning i statiskt stavelseräknande. Det är dessutom lurigt eftersom man räknar betonade och obetonade stavelser, och många versrader kan betonas på flera olika sätt. Dessa betoningar kan dessutom skifta mellan dialekter och över tid och det är inte säkert att den formella versfoten följer den praktiska. Versfoten kan helt enkelt ändras när man läser dikten högt.

Själv har jag aldrig varit särskilt förtjust i sådana övningar, bortsett från den sapfiska versen och en och annan rad i penta- eller hexameter.

Takt-, rytm-, och rimterminologin är omfattande. Till exempel är blankvers en orimmad femfotad stikisk och jambisk pentameter. Men lugn, du behöver inte kunna alla de litteraturvetenskapliga termerna, blankvers är bra att börja med om du vill trimma din rytmkänsla. Det kommer att gynna din fria dikt, som att springa långt ibland, fast man är en sprinter.

Rada upp jamber

Jamb kallas en versfot bestående av två stavelser, en obetonad följd av en betonad. Som i: hallå, kom hit, se upp! Blankversen passar det svenska språket särskilt bra genom sin variation av obetonade och betonade stavelser.

För att det ska bli blankvers ska man ställa fem jamber efter varandra. Det finns inga krav på antal rader, verser eller rim.

Annons

Göran Palm är en svensk poet som skrivit vad som måste vara det mest omfattande dikteposet på svenska: Sverige en vintersaga. Det består av fyra böcker och hela ettusen fyrahundra sidor blankvers. Så här kan det låta:

En kvinnlig tjänsteman i västra Värmland
i medelåldern som det brukar heta
när mer än halva livet gått till ända
inledde nyårshelgen hos sin mor
på ett centralortshem för kroniskt gamla.
De satt i moderns möbelrika rum
Vars utsikt dottern prisade, ett hygge.

Palm har också skrivit en dikt för att karakterisera blankversen, jag har markerat varje ny jamb med snedstreck och fetat de betonade stavelserna. Om du överdriver rytmen känner du hur blankversen går som en utombordare:

En två-/ takts mo-/ tor god/ för fem/ slag ra-/den
ell-er/ ett sladd-/barn i/ familj-/en Jamb
som änn-/u in-/te satts/ i rim-/smedslä-/ra,
så kan/ man kar-/akter-/iser-/a blank-/vers

Rad två är intressant eftersom den avviker från grundmönstret. Det skulle låta konstigt att betona andra stavelsen i »eller«. Blankvers går bra att variera på just det här sättet, det vill säga att man börjar med en betonad plus en obetonad stavelse för att sedan gå över till den jambiska rytmen. Det är också vanligt som i det här exemplet att de fem grundtakterna följs av en obetonad stavelse, en sjätte takt.

I min ungdom försökte jag lära mig spela fiol genom Suzukimetoden. Kortfattat går den ut på att man spelar på gehör och härmar, om och om igen, tills melodin sitter. Metoden drar paralleller till barns språkutveckling. Barn behöver ingen teoretisk förkunskap för att lära sig sitt modersmål. Ord och fraser upprepas och korrigeras efter hand. I Suzukimetoden härmar man den naturliga inlärningsprocessen genom att lyssna och öva på ett stycke tills man kan det utantill och utvecklar sedan den tekniska skickligheten med tiden.

På liknande sätt kan man träna på versmått genom att lära sig dikter utantill. Johan Henric Kellgren (1751–1795) har skrivit en fin blankvers att öva på:

Och när en dag jag somnar denna sömnen,
så djup, så lång, så ljuv, för en olycklig,
skall ingen tvungen tår min aska gäcka
och ingen skald sig i mitt lov besjunga.

Annons

Versmått med variationer

Inspiration

Villanella på en spik hittar du inte i Otroheten och andra dikter, en antologi med tidigare opublicerade dikter av Majken Johansson. Men väl Jag låg där i vårdiket och Prins Nikotin. Hon är en av Sveriges mest hyllade diktare – debuterade 1952, 22 år gammal. Förord och kommentarer av Paul Tenngart. Ellerströms 2016.

Studera Felicia Stenroths formmedvetna poesi. I diktsamlingen En människa tvättar sig ren i en sjö, Norstedts 2017, jobbar hon med upprepning och rytm och lyckas ge orden oväntade laddningar: »huset var bara huset var bara ett hus var bara hus/där jag stod på gräset/i askan i askan«.

Åttioåtta ensamma meningar placerade på varsin högersida blir en diktsamling av Marie Lundquist, Bonniers, 2017. Varje mening börjar med ordet »Dikten«. Älskar nr 53: »Dikten förlåter orden/deras tidigare liv.« Hitta din egen favoritmening! Titel: dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det.

När du väl behärskar blankversen är den ett versmått som är tacksamt att variera. Att bryta mot mönstret är nästan ett krav. Blankversen passar bra för poesi med drag av berättelse eftersom den flyter fram obehindrat och samtidigt ger en vardaglig ton. Det är också därför den fungerar på scenen. Det faktum att man lätt kan variera rytmen genom att betona orden lite olika kommer till nytta när skådespelare ska föra fram repliker på blankvers.

Blankversen, det vill säga den femtaktiska jambiska versen, ligger också till grund för många andra versmått. Beroende på hur många rader varje strof har och hur rimflätningen ser ut kan vi använda den för att skriva till exempel en villanella som Majken Johanssons berömda Villanella på en spik, sonetter som Shakespeare och Magnus William-Olsson, eller Terziner som Lotta Olsson. I Himmel i hav från 2012 har hon skapat en formfulländad terzinslinga som löper från första till sista sidan. Terziner är treradiga verser med rimflätningen aba bcb cdc och så vidare. Läs överdrivet rytmiskt så känner du igen blankversen:

Det fanns en tid. Men nu är den förgången.
Det fanns en tid när jag fick vara du.
Nu vänder du dig bort. Nu tystnar sången.
Nu är det bara jag och bara nu.
Nu är det slut. Nu upphör våra lekar,
och skuggan som jag lånat slits itu.

När man lämnar den stränga formen och varierar radernas längd och takt får vi blandad vers. Det är den vanligaste formen i modern poesi, men ofta använder även moderna poeter en rytmisk grund i äldre versmått.

I den här strofen av den engelska poeten Anne Sexton (tolkad av Niclas Nilsson och Jenny Tunedal), kan man tydligt höra att blankversen ligger som en stig, eller i alla fall en jambisk versfot. Ur Transformations (1971), Törnrosa (Prinsessan i den sovande skogen):

– – –

En slant för dina tankar, min prinsessa.
Jag ska jaga dem som en smaragd.
Kom och var min hylsa
så ger jag dig en rot.

– – –

Tveka inte, skriv en blankvers redan idag!

Artikeln publicerades i Skriva #3 2017 (03 april 2017) och är skriven av .