Varför måste man dela in i genrer?

En hjälp för läsaren, ett praktiskt marknadsföringsknep eller gammalt klassiskt snobberi? Det pratas ju ofta om genre­litteratur och övrig litteratur, men varför behövs den ­indelningen egentligen? Vi frågade förläggarna.

Kerstin Aronsson

Förläggare, Kabusa böcker

– Det finns väl ett behov av att få hjälp med att bedöma om det är »riktig« litteratur eller något som tillhör en så kallad genre och därmed traditionellt inte anses lika fint. Så att man inte tar fel. Jag tolkar det som en osäkerhet inför den egna förmågan att läsa och tycka. Högt och lågt är ett tröttsamt och aldrig vikande förhållningssätt. Men jag hävdar som vanligt att det finns bra och dåliga böcker i alla genrer.

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #2 2017 (20 februari 2017) och är skriven av .

Rekommenderas för dig