Vad innebär bra gestaltning?

Gestaltning är ett begrepp som ständigt återkommer när skönlitteratur diskuteras. Men vad betyder det egentligen och vad utmärker bra gestaltning? Vi vände oss till tre av Sveriges främsta förläggare för att få svar.

Helena Ljungström

Förläggare, Albert Bonniers  

– Om man letar efter böcker i ett visst ämne, säg Karl den XII, så kan man hitta både skönlitterära verk och fackböcker som skildrar denne kung. Historikern Peter Englund valde i sin bok Poltava att utifrån sin historiska kunskap och källforskning gestalta slaget vid Poltava ur några olika människors perspektiv. Han levandegjorde kriget och det är det gestaltning handlar om, att med hjälp av språket iscensätta en berättelse så att det levandegörs för läsaren. All skönlitteratur använder sig av gestaltning, på olika nivåer i texten. Det kan handla om att gestalta miljöer, förlopp, karaktärer, samtal, tankar. På ett konkret plan: ”Han var kär” beskriver ett tillstånd medan ”Hela hans insida var fylld av sprittande bubblor” försöker gestalta känslan. Gestaltningen har som syfte att engagera och suggerera.

Är det helt avgörande för en text?

Artikeln publicerades i Skriva #5 2015 (20 augusti 2015) och är skriven av .