Förläggarna svarar: Vad händer med mitt manus?

Efter sommaren skickar många sina färdiga manus till förlag. Därefter börjar en lång och plågsam väntan på besked. Vi frågade förläggarna: Vad sker medan man väntar på svar?

Kristoffer Lind, förlagschef, Lind & Co

Vad händer med mitt manus?

– Det beror på arbetsbelastningen och på hur inflödet av manus ser ut. Vi försöker återkomma inom tre månader men ibland går det snabbare. Många manus faller på att de helt enkelt är för dåliga, eller att de tillhör en genre eller avhandlar ett ämne som ligger utanför vår utgivningsprofil – dem läser vi inte ordentligt.  

– När en bok är antagen läggs den in i vår planering av vår redaktionschef. Författarna ligger ofta på sina förläggare om så snabb utgivning som möjligt, och förläggarna vill vara författarna till lags, men det krävs en planering där man tar hänsyn till helheten – så att det inte på en lista kommer 28 deckare och en roman, eller tvärtom. Väntetiden är cirka 10–12 månader – vid digital utgivning kan vi jobba snabbare. 

Vem fattar beslutet? 

– Här skiljer sig Lind & Co från de flesta förlag då vi inte har någon manusgrupp. Förläggarna bestämmer själva vilka manus de vill ge ut, även om de ofta stämmer av med mig.  Det händer förstås att man vill ha en second opinion och att manus bollas mellan kollegor men beslutet är alltid respektive förläggares. Debutanter brukar dock flera av oss läsa, men inte alltid. 

Annons

Har ni någon gång fattat fel beslut? 

– Det är tyvärr ganska vanligt att författaren har väldigt svårt att få ur sig en uppföljare. Att det manus vi antog var resultatet av många års hårt arbete och skrivarkurser. Det händer förstås också att den trevliga författaren förvandlas till  ett nervvrak eller en kravmaskin i samband med utgivning. 

 

Karin Linge Nordh, publicistisk chef skönlitteratur, Bazar 

Vad händer med mitt manus?

– Manusen hamnar i vår manusinkorg och läses i turordning. Men om det dyker upp ett extra intressant namn prioriteras det. Arbetsgången är sedan att vår manusgrupp (bestående av tre från förlaget och en extern lektör) behandlar inkomna manus under en eftermiddag varannan vecka. Vi läser följebrev och tittar på manus, diskuterar projekten och ger vidare vissa manus till en kollega – till exempel om de känns väldigt lovande eller inte riktigt passar förstaläsarens personliga smak. De manus som vi verkligen gillar skickas till en extern lektör och/eller läses i sin helhet av en förläggare.  

Hur lång tid tar det innan någon läser manuset ordentligt? 

– Det beror helt på arbetsbelastningen. Målsättningen är inom en månad, men det kan bli tre. Vi refuserar dock ofta utan att ha läst hela manuset. Vi har helt enkelt inte tid att läsa alla manus från början till slut. En uppmaning till alla med författardrömmar är därför att lägga extra mycket tid och omsorg på de första 20–30 sidorna. Det gäller såväl språk som intrig, det är fint om berättelsens katalysator inte dröjer alltför länge. 

Annons

Känner ni någon gång i efterhand att det varit fel att anta ett manus? 

– Det har hänt. Speciellt om man har antagit ett manus utifrån synopsis och provkapitel. Det är en sak att beskriva en spännande handling och en helt annan att gestalta den, och skapa levande karaktärer som håller genom hela boken. 

 

Maria Nilsson, förläggare Illustrerad fakta, Natur & Kultur 

Vad händer med mitt manus?

– Vi försöker återkomma så fort som möjligt. En kollega till mig gör en grovsortering och skickar vidare de intressantaste förslagen till mig. Om det är något som känns riktigt kul är nästa steg att boka in ett möte för att prata vidare om idén och få en känsla för personen. Om allt känns bra ber vi om testtext och/eller testrecept. 

Vill ni alltid träffa författaren och bilda er en uppfattning innan ni antar?  

– Tidigare hade det varit otänkbart att anta en bok utan att först träffa författaren. Eftersom man jobbar länge och intensivt ihop är det viktigt med bra personkemi. Men nu under pandemin har vi faktiskt antagit en bok efter enbart digitala möten, och det gick bra. 

Vem fattar beslutet?  

– I slutänden fattar jag alla utgivningsbeslut för Illustrerad fakta. 

Något exempel på en riktigt rekordsnabb antagning? 

– Ganska ofta, skulle jag säga. Om vi själva har kontaktat en person vi gärna ser ger ut en bok hos oss, och har ett bra möte med personen i fråga, kan vi anta boken under sittande möte. 

Känner ni någon gång i efterhand att ni blivit negativt överraskade?

– Tyvärr händer det ibland. Någon författare kan visa sig vara fruktansvärt jobbig att samarbeta med, eller håller inte riktigt den nivå vi önskat. I sådana fall gör vi såklart inga fler böcker ihop. 

 

Sofia Brattselius Thunfors, förläggare, Polaris 

Vad händer med mitt manus?

– Vi har en manusgrupp bestående av tre personer som varje vecka går igenom det som har skickats in. Vi väljer ut de manus som vi ska titta mer ordentligt på och läser sedan så snart det går, antingen själva eller med hjälp av lektör. Förloppet kan variera, beroende på hur många manus som ligger för läsning och vad som pågår på förlaget i övrigt – deadlines för böcker som ska skickas till tryck och så vidare. Men det skulle vara omöjligt att läsa alla manus i sin helhet, vi tittar främst på de som vi tror skulle passa vår lista. 

Vem eller vilka fattar beslutet? 

– När ett manus väl fångat vårt intresse är vi i princip alltid flera som läser innan beslut. På så vis blir vi direkt också flera personer på förlaget som är engagerade i ett författarskap, vilket är bra både för författare och bok. 

Vill ni alltid träffa författaren och bilda er en uppfattning innan ni skriver avtal? 

– Om det är möjligt. Det är bra för alla inblandade att kunna ställa frågor och prata om utgivningsprocessen. Under pandemitider har det förstås varit komplicerat. Men vi har lyckats anta flera författare ändå, som tur är! 

Något exempel på en rekordsnabb antagning? 

– Tina N Martin är en begåvad spänningsdebutant som Polaris gav ut i somras. Vi plockade ut henne i manusmötet, var tre som läste på kvällen och sedan ringde dagen efter och sa att vi gärna ville ge ut hennes bok.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #4 2021 (23 augusti 2021) och är skriven av .