Vad är ditt bästa skrivråd?

Det finns en uppsjö av råd för den som skriver. Men vilket är det bästa? Och finns det något skrivråd man rentav ska akta sig för på vägen till att bli utgiven? Vi frågade förläggarna.

Jennifer Lindström

Förläggare, Norstedts

– Skrivråd är ju väldigt individuella eftersom alla har sina egna svårigheter. Men något som det ofta tipsas om är att verkligen ta sig tiden att skriva. Det är lätt att ha allting snurrandes i huvudet, men det svåra är ju faktiskt att få fram en fungerande text. I början är det naturligtvis nödvändigt med tankearbete, men när du väl har bestämt dig, se det som ett jobb där du måste dyka upp och prestera. Även om det bara blir en halv sida vissa dagar så kommer du sakta men säkert framåt.

Finns det någon föreställning om »bra« sätt som du tycker är överreklamerad?

– Språket är ju väldigt viktigt när man skriver. Men ibland möter jag författare som hakar upp sig på detaljer. Pet med grammatik och meningsuppbyggnader kan gärna sparas till ett senare redigeringsskede – låt det inte sätta krokben i början när karaktärer och handling mejslas fram.

Om du själv skulle formulera ett skrivråd, vad skulle det vara?

Annons

– Mitt råd handlar inte om själva skrivprocessen, utan något att tänka på innan skrivandet börjar. Det handlar om mottagaren. Vem är läsaren? Speciellt inom genrelitteraturen är det viktigt att ha definierat sin målgrupp tydligt. Det kan också vara en hjälp på vägen om du hamnar snett.

En annan bra sak är att fundera på vilka böcker och författare som passar att ställa bredvid din bok i bokhyllan.

Karin Linge Nordh

Förläggare, Forum

– Det får nog bli »Show, don’t tell«. Gestaltning är ändå det som får en text att leva, det som skapar känslor och engagemang. Försök att sträva efter att skapa scener som läsaren upplever inifrån karaktären, inte scener där allting förklaras och redovisas. En brasklapp är dock att det blir outhärdligt om precis varje känsla ska gestaltas!

Finns det något skrivråd som du tycker är överreklamerat?

– Rådet »Gräv där du står« är väldigt bra eftersom det skapar autenticitet i en text och underlättar researchprocessen. Samtidigt utarmar det litteraturen om författare bara skriver om sådant de känner till! Fiktion handlar ju om frihet, att kunna skriva om vilka världar och karaktärer man vill.

Vad behöver dina författare oftast hjälp med i manusarbetet?

Annons

– Det vanligaste är nog att de behöver hjälp med att mejsla fram det bärande temat. Att skära bort sådant som är ovidkommande och lägga till och förtydliga sådant som behöver förstärkas. Min roll som förläggare är att sätta fingret på sådant som jag upplever som konstigt, sådant som skaver, så att författaren kan känna sig trygg med att textens intention är tydlig.

Formulera ett eget skrivråd.

– Sluta jämföra dig med andra, lyssna på din inre röst och skriv den bok du själv vill läsa!

Lotta Aquilonius

Förläggare, Albert Bonniers

– Mitt bästa skrivråd är: Läs, läs, läs!

Finns det någon föreställning om »bra« sätt som du tycker är dålig eller rentav kontraproduktiv?

– Jag stöter alldeles för ofta på uppfattningen att det skulle vara dåligt att läsa för den som skriver, eftersom det kan påverka den egna texten. För det första är det inte fel att bli påverkad av andra författare. Vägen till en egen röst går ofta via litterära förebilder. För det andra är ett av de mest effektiva sätten att lära sig »knepen« att aktivt studera hur andra gör. Jag gissar att den där rädslan har med romantiska författarmyter att göra, om det ensamma geniet och så vidare.

Vad är det vanligast att dina författare behöver hjälp med när det gäller att utveckla ett manus? Och hur hjälper du dem?

– Många författare är livrädda för att berätta för mycket. Ofta håller jag med eftersom jag har svårt för texter som skriver mig på näsan. Men ibland går det åt andra hållet: texten blir för undanglidande, oklar och vag. Att hitta balansen mellan det som sägs och det som ligger i undertexten är en utmaning – där kan jag förhoppningsvis hjälpa till att öppna blicken genom att ställa raka frågor: Det här fattar jag inte, vad menar du? Vad är det som händer och varför?

Erik Titusson

Förlagschef, Lilla Piratförlaget

– Jag tycker »Show don’t tell« är det allra bästa av de etablerade skrivråden, eftersom det uppmuntrar till gestaltning, vilket är nyckeln till en bra text. För en del författare sker gestaltning helt naturligt utan särskild eftertanke, andra måste kämpa med det. Det är orättvist.

Finns det något skrivråd som du tycker är dåligt?

– Nej, jag tror tricket är att ta till sig de råd man upplever är betydelsefulla för det egna skrivandet – och strunta i resten. Det är som i livet i stort, med andra ord. Att man får välja vad och vem man lyssnar på. Andras råd eller beskrivningar av arbetssätt kan också vara något att ta spjärn emot. Bodil Malmsten är inne på just detta i sin bok Så gör jag – konsten att skriva. Att läsa den boken är ett bra skrivråd tycker jag!

Vad är det vanligast att dina författare behöver hjälp med? Och hur hjälper du dem?

– Oj, det skiljer sig väldigt från författare till författare och från manus till manus. Ofta är det faktiskt så att en författare upptäcker att hen redan besitter svaret på sin fråga när hen försöker förklara problemet för mig.

Kan du formulera ett eget skrivråd?

– Läs! Att läsa är mitt bästa skrivtips.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #6 2018 (04 december 2018) och är skriven av .