Skiljer ni på bok och person?

Ett bra manus är inte det enda som avgör vem som får debutera hos de stora förlagen. Ofta hör man förläggare prata om att de satsar på ett författarskap snarare än på enskilda böcker. Men vad innebär det egentligen?

Erik Titusson

Förlagschef, Lilla Piratförlaget

– Det spelar en viss roll vem författaren är. Jag tycker att det är viktigt att träffas innan man inleder ett samarbete. Verkligen inte för att jag vill bedöma författarens förmåga att marknadsföra sig själv, utan för att se om det blir ett ­roligt och kreativt möte. Och för att få veta om författaren är villig att arbeta hårt och ta till sig respons.

Är det en fördel om hen väldigt tydligt har »hittat sin nisch« redan från början?

– Det är alltid en fördel om författaren vet vad hen håller på med, vad hen skriver och varför. Det behöver inte vara en tydlig nisch, men det måste vara väldigt bra. Konkurrensen är hård.

Att »satsa på ett författarskap«, vad innebär det för er?

Annons

– Att vi har ett samarbete som sträcker sig längre än till nästa bok. En gemensam idé, outtalad eller ej, om att man har ett roligt, kreativt och givande samarbete som bygger på ömse­sidigt förtroende. Som förläggare kan man då, om det behövs, hjälpa till med att prioritera mellan idéer och parallellt arbeta mer långsiktigt med att nå ut till läsare.

Hur länge tillåter ni som förlag att författaren är klart olönsam, innan ni väljer att inte satsa på det författarskapet?

– Det är en omöjlig fråga att svara på. Jag har arbetat med böcker som vi har förlorat pengar på, men som definitivt inte kan ses som olönsamma. Alla förläggare vet att lönsamhet inte bara kan mätas i pengar.

 

Adam Dahlin

Litterär chef, Forum

– Författarens trovärdighet eller »autenticitet« är en faktor som både läsare och media bryr sig om, alltså gör vi det också. Förmågan att nå ut utöver själva texten, oavsett om det är på en scen eller i sociala media, är en del av yrket.

Är det en fördel att som författare ha hittat sin »nisch« redan från början?

Annons

– Nej, det skulle jag inte säga. Att skriva är att oupphörligt experimentera med berättarröst, ton, form och teman. I ideala fall är redaktör och förläggare med och formar »nischen« eller »rösten«.

Vad innebär det för er att »satsa på ett författarskap«?

– För oss är det alltid ett långsiktigt projekt att anta en debutant. Visst händer det att ­genombrottet kommer direkt, men det allra vanligaste är att det tar ett par böcker.

Så hur bedömer ni långsiktig potential när ni tittar på ett spontanmanus?

– Det där är en viktig aspekt som vi diskuterar inför antagning eftersom målbilden är ett långt och framgångsrikt samarbete. Utöver att författaren klarat av att skriva ett begåvat och unikt manus, tycker jag att det är viktigt att träffas och känna av författarens personlighet och om vi delar vision.

Hur länge kan ni som förlag leva med att författaren är klart olönsam?

– Det är ofrånkomligen så att inte alla författarskap lever för alltid. Förläggarlegenden Per Gedin hade en tumregel: om den tredje boken säljer sämre än den första, är det dags att börja diskutera författarskapet på förlaget. Jag tycker att den är ganska bra.

 

Dorotea Bromberg

Förlagschef, Brombergs bokförlag

– Självklart är det lättare att marknadsföra en författare som är villig att medverka under lanseringen, vara ute och prata om sin bok och som fungerar i intervjusituationer. Det är också positivt om författaren är relativt ung så att vi kan hoppas på fler böcker i framtiden. Men det är inte det viktigaste. Vi har varit med om att ge ut böcker av debutanter som varit till åren komna, som Helena Henschen som debuterade vid 64 års ålder.

Är det en fördel att författaren väldigt tydligt hittat sin »nisch« redan från början?

– Ofta är det svårt att säga om debutanten har hittat en egen nisch. Det är ju ett första verk, man måste kunna prova annat, lära sig på vägen, hitta ett eget språk.

Att »satsa på ett ­författarskap«, vad betyder det för er?

– För oss handlar det om att vi är måna om att hjälpa, stödja och utveckla författaren. I praktiken innebär vårt arbete med en bok många läsningar och samtal och veckor, ibland månader, av redaktionell bearbetning, ofta långt innan boken är klar för att ges ut. Då måste vi tro på författaren, även på lång sikt.

Hur länge kan en författare vara klart olönsam innan ni överväger att sluta satsa på hens böcker?

– Det är en omöjlig fråga att svara på, det finns ingen sådan tidsgräns hos oss. Det är väldigt individuellt och beror på vilken sorts författare vi pratar om och vad denna författare skriver.

 

Helena Ljungström

Förläggare, Albert Bonniers Förlag

– Det är alltid manuset som kommer i första rummet när det handlar om ny skönlitteratur som vi antar. Men jag vill inte förneka det stora fokus som i media läggs på författaren, det finns mediala önskemål om att författaren ska kunna prata för sin bok.

Hur bedömer ni långsiktig potential i ett spontanmanus?

– Det är svårt att avgöra genom att bara läsa ett manus skrivet av en person vi på förlaget inte har träffat. Men om vi läser ett skönlitterärt manus som väcker vår nyfikenhet försöker vi ofta träffa personen bakom ­texten och kan då fråga hur hen ser på sitt skrivande.

»Satsa på ett författarskap«, vad innebär det för er?

– Att vi investerar engagemang, tid och pengar i en person och dennes författarskap. Vi hoppas också att hen ska skriva fler än en bok. Jag tänker att ett författarskap tar form efter ett par böcker.

Hur länge kan en författare hos er vara klart olönsam, innan ni börjar tveka?

– Albert Bonniers förlag ger ut drygt 120 nya böcker om året, vår affärsmodell bygger på att utgivningen som helhet ska vara lönsam. Att ge ut böcker är ett samarbete som både författare och förlag ska vara nöjda med. Det händer att vi tackar nej till utgivning av manus, av olika orsaker. Men jag upplever det som att vi stödjer våra författare även om försäljningen inte är enorm.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #5 2017 (23 augusti 2017) och är skriven av .