Hur viktigt är det att ha en egen ton?

Vi frågade fem förläggare hur viktigt det är att ha en egen ton och berättarröst.

Adam Dahlin

Litterär chef, Forum

– Ju mer auteur du är, desto viktigare skulle jag säga. Filmaren Roy Andersson har en väldigt tydlig röst och ton. De regissörer som gör Beckfilmerna har det inte. Men de funkar bra ändå (nåja), på grund av sin tydliga genre. Otestad hypotes: Ju mer genrelitteratur, desto mindre viktigt.

Artikeln publicerades i Skriva #2 2014 (20 februari 2014) och är skriven av .