Hur viktig är dialogen?

Skickligt skriven dialog kan bära en hel roman, det vet vi. Men hur allvarligt är det om den haltar lite? Går det att rätta till eller åker manuset direkt i soporna? Vi frågade förläggarna.

Kerstin Aronsson

Förläggare, Kabusa böcker

– Det beror på hur stor del den utgör av romanen. Det går inte att »rädda« en bra historia om dialogen har stora brister. Självklart kan alla utveckla sitt dialogskrivande, men man måste se dialogens roll i helheten för att lyckas.

Varför är det svårt att skriva trovärdig dialog?

– Den kräver stor hantverksmässig skicklighet. Dessutom gestaltar dialogen en realistisk situation, och det är svårt att frigöra sig från en verklig dialogs mekanismer. I litteraturen ska dialogen kännas självklar i textform, vilket oftast har mycket lite att göra med hur det låter i praktiken. Fallgroparna är oändliga: för många ord; för få ord; stilnivån; känslan mellan dem som pratar; talspråk. Det ska vara talspråk  men ändå läsbart; gestaltande men inte övertydligt.

Vilka är de vanligaste nybörjarmisstagen?

Annons

– Att inte utnyttja dialogen som en viktig del i gestaltningen av karaktärerna. Ofta blir dialogen för omfattande och informationsbärande eller handlingsdrivande. Klumpiga angivelser av vem som säger vad är vanligt. Redogörande på ett sätt man aldrig pratar om man inte håller föredrag.

Något exempel på en författare som är skicklig på dialog?

– Margareta Lindholm i Emilys porträtt. I den är dialogen inflätad i texten med en självklarhet och rytm som ger mycket stor närvaro i scenerna. Det är eleganta växlingar mellan talad dialog och inre dialog. All dialog i boken stärker personteckningen och bidrar till att beskriva relationer och skapa undertext.

Adam Dahlin

Litterär chef, Forum

– Väldigt viktig, men det paradoxala är att en bra dialog sällan märks. Som proffsläsare slår det mig gång efter annan att när den funkar glömmer jag bort den. Men när författaren inte har fullt gehör är det bland det första jag störs av. En styltig eller pratig dialog bryter illusionen mer än något annat.

Om manuset är bra men dialogen tveksam, hur ser ni på det?

– Då sätter redaktören tänderna i den! Det finns många sätt att hjälpa upp en haltande dialog. Alla författare kan få till habila replikskiften, men de som lyckas mästerligt måste nog ha det i sig från start. Det är lite som musikalitet och rytmkänsla.

Annons

Varför är det svårt att skriva trovärdig dialog?

– Om man transkriberade en autentisk dialog i bokform skulle karaktärerna framstå som fyllon eftersom vi då inte fick med kroppsspråk och betoningar, vilka är viktiga delar i vanligt prat. Författaren kan alltså inte skriva som vi pratar på riktigt, men det ska ändå kännas som att dialogen är autentisk.

Vilka är de vanligaste nybörjarmisstagen?

– Det finns många. Ett exempel är att man har alldeles för lika röster. Författaren måsta särskilja varje karaktärs särdrag, och de bör visa sig i både handling och ordval. Många debutanter låter också dialogen löpa sida upp och sida ner. Det gör att texten blir stompig och tempot går ner. Ofta är dialogen också för ordrik eller innehåller för många bestämningar som »skrattade han rått« eller »sa han illmarigt«. Stryk ner och gestalta istället.

Dorotea Bromberg

Förlagschef, Brombergs bokförlag

– Den är viktig men inte helt avgörande. Det går att hjälpas åt för att göra dialogen mera levande. Men det krävs att det finns en förhållandevis bra grund och känsla för karaktärerna.

Varför är det svårt att skriva trovärdig dialog?

– Jag tror att det oftast beror på bristen på förståelse för att »trovärdigt« inte är detsamma som »bokstavligt«. I den verkliga vardagsdialogen mellan två livs levande personer finns det så mycket annat som spelar roll: tonfall, kroppsspråk, ögonkontakt, pauseringar. Dessutom fylls verkliga samtal av små stödord, hummanden och liknande, som är naturliga i ett vanligt samtal och som ofta passerar obemärkta. I en text fungerar det inte så. Bokdialogen måste därför bli ett koncentrat av det verkliga samtalet. En bra dialog ska föra bokens handling framåt och ge oss något som vi annars inte får i den beskrivande texten. Den ska berätta något om karaktärerna på ett annat, mer levande sätt.

Vilka är de vanligaste nybörjarmisstagen?

– Att skriva bokstavligen som vi talar och inte förstå dialogens funktion i boken som helhet.

Några exempel på författare som är skickliga på dialog?

– Jonathan Franzen skriver extremt bra dialog. Den gör personerna levande och är ofta mycket underhållande. Den tillför färg och djup i vår förståelse av karaktärerna och ger oss en annorlunda, djupare uppfattning om deras inbördes relationer.

Helena Ljungström

Förläggare, Albert Bonniers Förlag

– Dialog ska hänga ihop stilmässigt med resten av manuset och kan vara realistisk, poetisk, med anföring eller utan, ja den kan skrivas på en mängd sätt. Jag tror aldrig vi har sagt att ett manus inte håller enbart på grund av hur dialogen är skriven.

Varför är det svårt att skriva trovärdig dialog?

– Jag tror att många nybörjare försöker skriva något de tror är en realistisk dialog. Men skulle man i en skriven dialog ta med allt som sägs i ett faktiskt samtal mellan två personer skulle det bli enormt tråkigt och fyllt av transportsträckor. Man kan exempelvis utan problem ofta hoppa över inledningsfraser och avslutningar. Trovärdigheten skapas genom att det upplevs realistiskt, inte att det är exakt som i verkligheten.

Vilka är de vanligaste nybörjarmisstagen?

– Att man tar med för mycket så att det blir långrandigt. Ett annat vanligt problem är att dialogen är för ärendestyrd, att personer redovisar saker för varandra istället för att samtala.

Några exempel på författare som är skickliga på dialog? 

– Två författare som jag tycker är fantastiska är Kristina Lugn, vars pjäser är som ordfyrverkerier av bisarrt rolig dialog, bitsk och självreflekterande. Och Sara Stridsberg, i hennes böcker är dialogen ofta poetiskt förhöjd och allt annat än vardagsrealistisk.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #3 2017 (03 april 2017) och är skriven av .