Vad händer med mitt förlagsavtal om jag inte blir klar i tid?

För tre månader sedan sålde jag in en bokidé till ett förlag. Överlycklig skrev jag under avtalet och började arbeta, manuset skulle levereras till ett överenskommet datum. Livet kom dock i vägen och nu har jag blivit sjukskriven. Skrivandet går långsamt eller inte alls – jag kommer helt enkelt inte hinna klart i tid. Förlaget har inte betalat ut något garantihonorar till mig, i avtalet står att jag får mina pengar först när manuset är klart. Dessutom säger nu förlaget att jag, trots min sjukdom, måste leverera i tid. Kan jag komma ur det här avtalet på något sätt, jag vet inte hur jag ska klara av det?
/Johan

Om du som författare inte är klar med ditt manus inom avtalad tid har du hamnat i så kallat dröjsmål, vilket utgör ett avtalsbrott. Förlaget kan då häva (avsluta) avtalet. Däremot är det lite mer oklart vad som händer om förlaget kräver att författaren skriver klart boken. Jag tror i och för sig att en sådan inställning från förlagets sida är ytterst ovanlig. De flesta som arbetar med litterära eller andra konstnärliga verk förstår att tvång knappast ger goda förutsättningar för ett fritt skapande och att resultatet då ändå inte kan förväntas bli särskilt bra. En möjlighet som används desto oftare är att gemensamt komma överens om en ny tid för lämning av manus.

Och om förlaget bryter avtalet då?

Förlagets prestationer består i att ge ut boken i den omfattning som det finns avsättning för på marknaden, redovisa och betala ut royalty till författaren. Vissa avtalsbrott, till exempel att inte redovisa och betala ut royalty, ses som väsentliga och om förlaget inte bättrar sig kan författaren häva avtalet.

Däremot finns normalt ingen strikt skyldighet för förlaget att verkligen ge ut verket. Istället arbetar man i förlagsavtal med olika så kallade nyttjandefrister. Inom fristen, som vanligen är 12–18 månader från manuslämning, har förlaget rätt att ge ut verket. Om förlaget inte gör det kan författaren säga upp avtalet och återfå sina rättigheter. I ett sådant läge får författaren behålla utbetalt garantihonorar.

Är sjukdomen av så allvarlig art att du inte kommer att kunna leverera inom en överskådlig tid kan du behöva meddela förlaget att du har förhinder att uppfylla din del av avtalet. Det kan även finnas andra anledningar än sjukdom till att en författare inte kan fullfölja sitt avtal.

Ur ett juridiskt perspektiv kan en avtalspart i och för sig kräva att motparten levererar sin prestation, även om det som sagt är mycket ovanligt i bokvärlden. Det fungerar dessutom inte särskilt bra med de vanliga vägar som finns att driva in avtalsprestationer, kronofogde och domstol. Det är svårt att se hur kronofogden skulle göra för att driva in ett icke existerande manus.

Annons

Författaren behöver således inte vara orolig för att tvingas skriva en bok mot sin vilja. Men hävs avtalet ska prestationerna gå åter, vilket betyder att författaren normalt ska betala tillbaka utbetalt garantihonorar. Har det uppkommit kostnader hos förlaget med anledning av avtalet kan dessa behöva ersättas, men innan författaren levererat åtminstone delar av manus finns sannolikt inga sådana kostnader.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #2 2018 (29 mars 2018) och är skriven av .