Vad gäller om man är två?

Det är skillnad på att dela all upphovsrätt lika och att äga rätten till olika delar av ett verk. Juristen reder ut begreppen.

Hur går det till med avtal när vi är två personer som skriver boken? Hur fixar vi avtal? Är det bäst att kontakta en jurist som ser till att kontraktet oss emellan stämmer?

/Helena

Upphovsrätt till ett verk uppstår formlöst hos den person som skapar verket, till exempel författaren. Det är verket som sådant som omfattas av upphovsrätten, vilket gör att om författarna skriver vartannat kapitel får de egen upphovsrätt till de kapitel de själva skrivit. Men många författarpar arbetar inte på det sättet, de kan sitta tillsammans och skriva eller de kan skriva olika delar som den andra sedan arbetar igenom.

Detta medför att det i många fall är en bra idé att komplettera upphovsrättslagens regler med ett avtal. I avtalet kan författarna komma överens om hur upphovsrätten ska placeras. Många väljer att fördela den 50/50, men det finns inget juridiskt hinder för att använda de siffror som matchar i ert fall.

Det är viktigt att ha koll på skillnaden mellan att dela all upphovsrätt till verket lika och att ha upphovsrätt till sin egen del av boken. En delad upphovsrätt innebär att ni för hela verkets skyddstid måste vara överens om de upplåtelser ni gör.

Det kan vara svårt att teckna ett avtal om hur upphovsrätten ska vara fördelad innan verket skapats. Detta för att ni helt enkelt inte vet hur resultatet kommer att se ut och hur arbetet kommer att fungera. Många väljer ändå att komma överens om en schabloniserad 50/50-fördelning. En sådan överenskommelse är egentligen inte särskilt juridisk komplicerad. Om ni däremot planerar att investera pengar i projektet, eller om ni inte går in i projektet på lika villkor, då tycker jag att det är bra att kontakta en jurist.

Annons

När det blir dags att teckna förlagsavtal fungerar det normalt så att förlaget kommer överens med författarna gemensamt om villkor och ersättning, sedan tecknas avtal separat med respektive författare där ni delar på det totala ersättningsutrymmet (royaltyutrymmet) i enlighet med er överenskommelse. Ska ni till exempel få en royalty på 30 procent av nettointäkten tillsammans så tecknar ni varsitt avtal med en ersättning på 15 procent om ni valt att dela upphovsrätten lika mellan er.

Tips till författare som skriver tillsammans:

Fundera över hur ni vill arbeta, skriva allt tillsammans eller varsin del?

Kom överens om en modell för hur ni placerar upphovsrätten, schablon, egna kapitel, procent av antal sidor. Det finns inget rätt eller fel. Det vanligaste är en 50/50-schablon.

Tänk på att ni behöver vara överens för att kunna upplåta verket vidare till förlag. Om en av er inte längre vill att verket ska publiceras har han eller hon veto vid delad upphovsrätt.

Vänd er till jurist om ni planerar att investera ekonomiskt i projektet, om det handlar om ett spökskrivaruppdrag/biografi eller på annat sätt riskerar att uppstå en situation där ni går in i projektet på olika villkor.

Annons

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #6 2016 (20 oktober 2016) och är skriven av .