Författarförbundets jurist Jon Persson ­svarar på läsarnas frågor om juridik och förlagsavtal. Maila till ­juristen@tidningenskriva.se

Vad är ett 50/50-avtal?

Att värdera ett bokkontrakt är svårt, särskilt då det finns så många olika varianter av avtal och utgivningsformer.

Jag funderar på att ge ut min bok själv men hänger inte riktigt med på skillnaden mellan traditionella förlagsavtal, egenutgivning och hybrid­avtal. Det verkar finnas en mängd olika varianter. Vad är till exempel ett 50/50-avtal? Kan du reda ut begreppen?

Anna Vidman

Det är verkligen en avtalsdjungel, men vi kan i alla fall försöka identifiera några kännetecken!

I ena änden har vi egenutgivning. Vid egenutgivning bekostar författaren själv bokens produktion, men behåller i princip alla rättigheter till boken och har rätt till hela vinsten från försäljningen efter avdrag för kostnader. Egenutgivning ger stor frihet, men kan kräva en betydande investering i pengar och tid.

Vilka punkter ska du som författare hålla extra koll på i hybridavtal?

Rättighetsupplåtelsen ska endast omfatta den utgivning du betalar för. Du ska vara fri att välja det förlag som erbjuder bäst villkor för andra upplagor och utgåvor.

Det ska vara noga specificerat i avtalet vad hybridförlaget ska prestera. Räkna med att betala för det som inte står med i avtalet.

Annons

Du måste ha tillräcklig information för att kunna beräkna risken. Kräv underlag i form av avtal, budget och kalkyl för projektet. Därefter: Räkna, räkna, räkna!

Om du betalar för till exempel redaktör, formgivning och tryck ska du också äga resultatet.

Det är viktigt att det finns sanktioner vid förlagets avtalsbrott, till exempel återbetalning.

I andra änden har vi de traditionella förlagsavtalen. Författaren erhåller royalty och får förskott. Förlaget kräver visserligen ensamrätt till boken, men bär i gengäld hela den ekonomiska risken för utgivningen. Den så kallade 50/50-modellen, där förlaget gör avdrag för vissa av förlagets kostnader innan vinsten delas mellan författaren och förlaget, är en variation av ett traditionellt förlagsavtal. Det förekommer att förlag betalar en garanterad minsta ersättning även vid vinstdelning, vilket naturligtvis ger större trygghet för författaren.

Hybridavtalen liknar de traditionella förlagsavtalen men är något helt annat eftersom författaren betalar förlaget för att ge ut boken. I vissa fall får författaren i gengäld en högre procent i vinstdelningen, men då dras normalt både författarens och förlagets kostnader av innan det blir fråga om vinst. Hybridförlaget kräver, liksom traditionella förlag, ensamrätt att ge ut boken i olika format under lång tid, samt äganderätt till de tryckta exemplaren och tryckfilerna – detta trots att författaren betalat framställningen. Det medför att författaren hamnar i en utsatt position i förhållande till förlaget eftersom förlaget sitter på både författarens investering och alla rättigheter. Om förlaget missköter sig eller erbjuder tilläggstjänster kan det därför vara svårt att som författare stå emot.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #1 2018 (08 februari 2018) och är skriven av .