»Pengarna ­kommer för sent«

En författare brottas med ett struligt förlag, en sitter fast i ett ­gammalt avtal. Juristen Maria ­Makdesi guidar i avtalsdjungeln.

Jag har en fråga om det finns något man som författare kan göra vid avtalsbrott? Jag har skrivit en bokserie för ett bokförlag. Förlaget är alltid sena med att betala ut min ersättning. I år kom mina pengar i juni istället för mars. Det är oerhört struligt, finns det något jag kan göra? 

/Åsa

Svar: Huvudregeln inom avtalsrätt är att avtal ska hållas, och det betyder att när parterna har signerat avtalet är parternas avsikt att avtalet ska gälla under hela avtalstiden. Om den ena avtalsparten inte håller sin avtalsförpliktelse ska den andra parten i första hand påkalla rättelse. Därefter har hen rätt att häva avtalet, samt att få skade­stånd för den eventuella uppkomna skadan. 

Det krävs dock ganska mycket för att en part ska anses bryta mot avtalet. I ditt fall har för­laget en skyldighet att skicka redovisningen till dig enligt angiven tid. Problemet i detta fall är dock att förlaget faktiskt rättar sig och ser till att skicka redovisningen – även om den kommer sent. När de väl rättat sig kan de inte längre anses bryta mot någon avtalsförpliktelse, och du har tyvärr inte rätt att häva avtalet. Vad du kan göra är att påkalla felet så fort det uppstår.

 

Jag har skrivit en bok och har blivit erbjuden ett avtal från ett förlag. Förlaget som jag gav ut min förra bok hos hade dock med ett villkor i avtalet vi skrev om att jag ska höra av mig till dem »avseende alla mina framtida verk inom samma genre«. Måste jag kontakta mitt gamla förlag angående den här nya boken?

/Lisa

Annons

Svar: En så kallad option ger förlaget en förstahandsrätt att sluta avtal med författaren innan denne kontaktar andra förlag. Optioner kan vara lite kluriga; om de är ­otydligt formulerade riskerar författaren att bli bunden till ett villkor utan att riktigt veta vad konsekvenserna kan bli. 

Om det inte står några fler omständigheter i optionen än de du har skrivit ovan, är det osäkert för dig att anta det nya förlagets erbjudande. Du bör därför höra av dig till ditt gamla förlag och fråga dem om de vill ge ut din nya bok innan du går vidare med det nya förlaget. 

 

Optioner

• Ett optionsvillkor kan se ut på olika sätt eftersom parterna har rätt att förhandla om villkoren, men enligt praxis ska en option endast tillämpas när författaren skriver en bokserie och förlaget vill kunna ta ställning till de efterföljande delarna i ­serien, innan ett annat förlag erbjuds möjlighet att ­teckna avtal.

• Det är viktigt att det står att för den nya upplåtelsen ska ersättningen förhandlas om på marknadsmässiga villkor. Optionen ska också avhandla hur lång tid förlaget har på sig att svara innan erbjudandet förfaller, och att författaren efter det har rätt att vända sig till andra förlag.

Annons

Artikeln publicerades i Skriva #3 2021 (21 juni 2021) och är skriven av .