»Mitt förlag vägrar betala«

Vad händer om förlagets ekonomi är så dålig att författaren inte får betalt? Ana Rahbari reder ut värstascenariot.

Jag tror att mitt förlag snart kommer att gå i konkurs! Förlaget har skickat royaltyredovisningar men vägrar nu att betala. Vad kan jag göra?

/Cornelia 

Ett förlag som inte kan betala sina fakturor och inte heller väntas göra det under en längre tid kan försättas i konkurs efter beslut av tingsrätten. En konkurs innebär att förlaget ska avvecklas och att alla tillgångar ska användas för att betala av de skulder som finns. Olika fordringar har olika prioritet, enligt konkurslagen. Skatte­skulder, anställdas löner och banklån anses vara prioriterade fordringar. Författares royalty räknas däremot i regel som oprioriterade fordringar. Det kan därmed vara så att andra borgenärer ska ha betalt först, innan du och förlagets andra författare eventuellt får betalt.

Jag förstår det som att ditt förlag ännu inte är satt i konkurs. Det första du i så fall bör göra är att kontrollera ditt förlagsavtal. Ett förlagsavtal innebär normalt att redovisning och utbetalning sker en eller två gånger per år. Det ska framgå av avtalet när förlaget ska redovisa, vad redovisningen ska innehålla och när utbetalningen ska ske. I det fall redovisningen är försenad, är det viktigt att du skickar en påminnelse.

Att inte redovisa eller betala trots påminnelser kan utgöra ett avtalsbrott. Författarens fordran, när den klart framgår av avtal eller royaltyredovisning, ökar med ränta enligt räntelagen. Om fordran är specificerad går det att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Mitt råd är att du följer stegen ovan. I ditt fall verkar det som att du redan vet vilket belopp du ska ha – du kan därför börja direkt med Kronofogden. Om det så småningom blir konkurs, kommer det att vara viktigt för dig att säga upp förlagsavtalet, återta dina rättigheter och anmäla de fordringar som du har på för­laget till konkursförvaltaren. Det kan även vara så att du behöver diskutera de kvar­stående lagerexemplaren av dina böcker med konkurs­förvaltaren.

Efter att ett förlag har gått i konkurs och konkursboet avvecklats, har förlaget upphört att existera och kan därmed inte krävas på betalning.

Annons

 

Litet konkurslexikon:

Fordran. Om någon är skyldig dig pengar har du en fordran på den personen.

Borgenär. Den som har en fordran.

Gäldenär. Den som står i skuld.

Prioriterade fordringar. Kan vara skatteskulder, anställdas löner och banklån.

Konkursbo. De tillgångar som konkursförvaltaren tar över när ett företag försätts i konkurs.

Konkursförvaltare. Den som tar hand om och säljer gäldenärens egendom.

Annons

Oprioriterade fordringar. Till exempel författares royalty.

Artikeln publicerades i Skriva #2 2020 (06 april 2020) och är skriven av .