»Mitt förlag ­pausar min bok«

Flera förlag har permitterat och varslat under coronakrisen. Men hur blir det för författarna när arbetet går på halvfart och bokutgivningarna skjuts på framtiden?

Mitt förlag meddelade i slutet av april att de behövde pausa allt arbete med böckerna eftersom de sagt upp anställda. I avtalet står det att förlaget ska ge ut boken, men det känns inte som att förlaget har någon möjlighet till det. Det finns ingen riktig plan för när min roman ska ges ut. Vad gör jag nu? Ska jag betala tillbaka mitt förskott?  

/Ahmed 

Vilken jobbig situation du hamnat i! Enligt upphovsrättslagen har förlaget en plikt att ge ut verket inom skälig tid. Om detta inte sker har författaren rätt att häva avtalet och behålla erhållet honorar. Eftersom skälig tid är ett otydligt begrepp är det viktigt att parterna kommer överens om en uttalad tidsram i förlagsavtalet. Branschpraxis är 12–18 månader från ut­gången av den månad då färdigt manuskript lämnades från författaren till förlaget. Genom att komma överens om en tidsgräns kan båda parter planera för framtiden; dessutom undviker man diskussioner om vad skälig tid innebär. 

Någon absolut utgivningsplikt har alltså inte förlaget. Rent generellt är det därför viktigt att se till att avtalet innehåller ett förskott. Om ett förskott saknas blir resultatet, om förlaget inte ger ut boken, att du som författare haft dina rättigheter låsta i ett och ett halvt år utan att få en krona betalt. Förskott är en väl etablerad praxis i branschen. 

Om förlaget inte ger ut ditt verk inom avtalad tid, ska du prata med förlaget och återta dina rättigheter. I ditt fall har du redan fått ett förskott, och det ska du inte betala tillbaka eftersom förskott utbetalas utan återbetalningsskyldighet. När rättigheterna har återgått till dig upphör avtalet att gälla och du har då möjlighet att gå vidare till ett annat förlag.

 

Det gäller för förskottsbetalning

Annons

• Principen om garantihonorar, eller förskott som det ­numera oftast kallas, är svensk branschpraxis. 

• Förskott ska betalas ut utan återbetalningsskyldighet, och utbetalas när avtalet undertecknas och/eller när manuset levereras till förlaget.

• Förskott är en viktig princip, eftersom det ger dig som författare betalt för arbetet du lagt ner före utgivning. Vidare fungerar förskottet som ett incitament för förlaget att verkligen ge ut verket.

Artikeln publicerades i Skriva #5 2020 (19 oktober 2020) och är skriven av .