Kan jag klandras för förtal?

Är det fritt fram att använda sig av riktiga namn på företag och bolag när man skriver en roman – eller kan man råka illa ut? Skrivas jurist reder ut.

Jag håller på att skriva en roman. En del av romanens händelser äger rum på ett existerande amerikanskt börsbolag. Det framkommer att deras VD är ganska korkad och att deras IT-säkerhet inte fungerar så bra. Anledningen till varför att jag valt ett riktigt bolag är att jag tänkte att det var roligare, då deras klantigheter sedan leder till en börskollaps. Nu har jag börjat fundera på om det verkligen är okej att använda sig av ett riktigt bolag. Kan jag bli klandrad för förtal? Bolaget är globalt och har dotterbolag även i Sverige.

/en som undrar

I Sverige har vi en stark konstnärlig frihet och den regleras av tryckfrihetsförordningen, som är en av våra fyra grundlagar. Huvudregeln när det gäller utgivning är tryckfrihet, det vill säga att det är tillåtet att skriva vad man vill. Det finns dock begränsningar, de flesta är kopplade till rikets säkerhet och innehåller brott som exempelvis högförräderi och spioneri. Det är inte heller tillåtet att ge ut skildringar som innehåller hets mot folkgrupp eller olaga våldsskildringar (där någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång) m.m. Dessa undantag är normalt inte särskilt svåra att undvika.

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #1 2019 (06 februari 2019) och är skriven av .

Läs vidare