»Inspirerad av ­utländsk hitlåt«

Författaren har hittat stoff i två svenska coverversioner av en hitlåt. Men får han låna namn och handling från låten till sin bok? Juristen reder ut begreppen.

Jag har några frågor rörande copy­right-rättigheter. Jag håller på att färdigställa en bok där karaktärerna och en del av handlingen hämtade från en populär utländsk hitlåt. Hitlåten har översatts till svenska minst tre gånger. Två av de översättningarna har inspirerat mig – inspirationen kommer alltså initialt från två svenska coverversioner. Karaktärerna i de svenska versionerna har fått ge namn åt huvudkaraktärerna i min bok, och äventyren i de svenska översättningarna utgör fonden för en del av karaktärernas upplevelser.

Jag undrar i vilken utsträckning det finns copyright för handlingen i översättningarna när de blir en mindre, men ändå framträdande, del i en bok? Och finns det copyright för namnen i översättningarna när de blir karaktärer i en bok? 

/Ulf

 

Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätten skyddar det självständiga och originella uttrycket av idéer, koncept eller teorier i verket, men inte själva idéerna, koncepten eller teorierna. Det är alltså vad som faktiskt skapats som skyddas. Skyddet innebär att det endast är upphovspersonen som får förfoga över verket, samt att verket inte får ändras i den mån upphovspersonens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks.

Ett verk som har upphovsrättsligt skydd kan bearbetas och därefter kan det nya verket få upphovsrättsligt skydd. En översättning är till exempel en bearbetning av ett verk, och det nya verkets författare måste ha tillstånd från originalupphovspersonen för att kunna förfoga över bearbetningen. Om det nya verket däremot är tillräckligt särpräglat och har skapats i fri anslutning till ­original­verket, och därigenom utgör ett nytt och självständigt verk, är upphovsrätten till detta verk inte beroende av rätten till originalverket.

Frågan är då om handlingen, namnen och äventyren från de översatta låttexterna är upphovsrättsligt skyddade, eller om det du skrivit kan anses vara ett nytt och självständigt verk? Det är svårt att göra en bedömning utan att se texterna, men det lutar åt att det är fråga om att du blir inspirerad, och skapar ett nytt och självständigt verk – och därmed inte behöver upphovs­personernas godkännande. 

Annons

 

Upphovsrätt och verkshöjd

• Det finns möjlighet att få upphovsrättsligt skydd för många olika typer av verk, men det finns krav på att verket ska ha verkshöjd, självständighet och originalitet. 

• Verket ska vara konstnärens egen intellektuella skapelse och uppfylla dubbelskapandekriteriet (att verket har tillräcklig verkshöjd, självständighet och originalitet för att någon annan av en slump inte ska kunna göra samma verk). 

• Kraven för att uppnå verkshöjd är relativt lågt ställda. 

Artikeln publicerades i Skriva #4 2021 (23 augusti 2021) och är skriven av .