»Hybridförlag – vad ska jag ­tänka på«

Läsaren Jessica har fått ett erbjudande om utgivning från ett hybridförlag. Nu vill hon veta vad hon ska tänka på innan hon tackar ja – eller nej.

Jag har fått ett förslag om utgivning av min roman på ett förlag som vill att jag betalar en del av utgivningen. Jag känner mig frestad – vad ska jag tänka på? /Jessica

Vid traditionell förlagsutgivning upplåter författaren rättigheterna för utgivning av boken till förlaget och erhåller i gengäld förskott och royalty. Förlaget står för hela den ekonomiska risken vid utgivningen. Om du väljer att ge ut boken på egen hand (så kallad egenutgivning), hanterar och bekostar du hela utgivningen själv, men du har kvar kontrollen över rättigheterna och all eventuell vinst går till dig.

Sedan finns alltså hybridförlag som sköter bokutgivningen mot betalning. De erbjuder många olika samarbetsvarianter. När du får ett kostnadsförslag bör du be om en noggrann specifikation över vilka tjänster du betalar för och hur mycket de kostar. Gör en budget och räkna ut hur många böcker som måste säljas innan du börjar tjäna pengar.

När man överväger ett avtal med ett hybridförlag, är det också viktigt att kontrollera om förlagets ekonomi är stabil, och ta reda på om det till exempel finns skulder hos exempelvis Skatteverket eller Kronofogden. Vad gäller själva rättighetsupplåtelsen, det vill säga vilka format du upplåter till förlaget, bör du endast avtala om utgivning av de format som förlaget har kapacitet att ge ut. Om avtalet omfattar flera format, bör kostnaderna för utgivning av samtliga format noggrant specificeras när budgeten upprättas. Rättigheterna till de format som inte getts ut inom viss tid (max 18 månader) bör per automatik återgå till dig som författare. Det kan också vara bra att avtala om att en viss del av din insats i så fall ska återbetalas till dig. 

Om du betalar för formgivning, illustrationer, tryckfiler eller dylikt bör du äga själva resultatet. När avtalet upphör att gälla ska dessa rättigheter alltså återgå till dig. Det kan även gälla eventuell restupplaga.

Avtalets redovisning ska vara tydlig och gärna styrkas med en tryckerisedel som redovisar antalet tryckta exemplar. Också avtalstiden ska vara tydlig och du ska ha möjlighet att säga upp avtalet efter en viss tid, för en viss utgåva eller om förlaget bryter mot ert avtal. Om förlaget går i konkurs eller hamnar på obestånd måste avtalet upphöra att gälla omedelbart.

Hybridavtal – håll koll på detta:

• Rättighetsupplåtelsen ska endast omfatta den utgivning du betalar för. Du ska vara fri att välja ett annat förlag som erbjuder bättre villkor för andra format, och det ska vara noga specificerat i avtalet vad hybridförlaget ska prestera.

• Du måste ha tillräcklig information för att kunna beräkna risken. Kräv underlag i form av avtal, budget och kalkyl för projektet. Därefter: Räkna, räkna, räkna! Det är viktigt att det finns sanktioner vid avtalsbrott från förlaget, till exempel återbetalning.

• Om du betalar för till exempel redaktör, formgivning och tryck ska du också äga resultatet.