Författarförbundets jurist Jon Persson ­svarar på läsarnas frågor om juridik och förlagsavtal. Maila till ­juristen@tidningenskriva.se

»Vad kommer jag att tjäna?«

En bekant har ett mikroförlag och nu vill hon ge ut min roman som jag har jobbat med de senaste åren. Det känns jättekul. Vi kommer bra överens, men det är lite oroande att förlaget verkar undvika frågan om ersättning. Jag förstår att jag inte kommer att bli rik, men vad kan jag förvänta mig?

/Annika

Du bör så snart som möjligt ta initiativ till att boka in ett möte med förlaget för att diskutera villkoren för utgivningen. Vid utgivning på mikroförlag tecknas förlagsavtal ofta sent i utgivningsprocessen, eller inte alls, vilket bidrar till en risk för strul mellan författaren och förlaget. En konflikt kan ofta bero på att det visar sig att man har olika förväntningar på projektet eller att det bara finns luddiga överenskommelser. Inte sällan finns det även en vänskapsrelation mellan förlaget och författaren vilket i grunden är positivt, men det kan bli jobbigt om det skär sig. Genom att tidigt ta upp frågan om förlagsavtal kan du etablera att relationen till förlaget inte bara är vänskaplig och kreativ utan också affärsmässig och professionell. Det tjänar både du och förlaget på.

Håll koll på grundstenarna i förlagsavtalet:

Det ska finnas en avgränsad rättighetsupplåtelse som beskriver vilka utgåvor förlaget får ge ut. Normalt får förlaget endast rätt att ge ut boken på det svenska språket och om förlaget till exempel inte ger ut ljudböcker, så kanske de inte ska ha den rätten.

Förlaget ska vara skyldigt att ge ut boken inom viss angiven tid, annars ska alla rättigheter återgå till författaren.

Det ska vara möjligt att räkna på hur mycket som kan komma att betalas i ersättning om boken säljer si eller så många exemplar.

Annons

Förlaget ska ha en skyldighet att redovisa försäljning och lagerstatus så att det går att utläsa att rätt ersättning betalas ut.

Alla rättigheter ska återgå automatiskt vid förlagets konkurs.

Avtalstiden ska vara begränsad och rimlig.

Man bör även vara medveten om att det egentligen inte finns någon enhetlig praxis för utformningen av förlagsavtal hos små förlag. I dag tillämpas till exempel flera olika ersättningsmodeller. Ibland tillämpas en traditionell royaltymodell med sedvanligt förskott, ibland någon typ av vinstdelningmodell (med eller utan avdrag för förlagets kostnader) och de senaste åren har det tyvärr även blivit vanligare att mindre förlag vill att författaren medfinansierar förlagets utgivning.

En royaltymodell med förskott brukar i princip alltid ge bäst utdelning till författaren, så utgå från denna modell i diskussionen om ersättning. Förskott ger en balans i avtalsförhållandet och säkrar att förlaget sköter sina övriga förpliktelser. Att förlaget kan betala förskott ger naturligtvis även ett hum om förlagets ekonomi i övrigt och förmågan att finansiera försäljningen och marknadsföringen av boken.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #4 2017 (02 juni 2017) och är skriven av .