Har jag rätten till min novell?

Är det fritt fram att publicera sin novell på annat håll efter att ha deltagit i en novelltävling? Vår jurist svarar.

Jag har precis börjat skriva noveller och tänker skicka in till olika tävlingar, både Skriva och andra. Men hur funkar det egentligen – kan jag tävla med en text som jag sedan vill ge ut själv på annat sätt? Ingår jag ett avtal med tidningen när jag skickar mitt bidrag?

/Sara

Så fort du skapar litterära verk skyddas detta av upphovsrätten, vilket innebär att du som författare har ensamrätt att bestämma över hur verken ska användas. Huvudregeln är att samtliga rättigheter till verken ligger hos dig som upphovsperson. För det fall någon annan part, som t.ex. en tidning eller ett förlag, vill tillgängliggöra dina verk, krävs tillstånd från dig. Det ska framgå av tillståndet om det rör sig om en upplåtelse av exklusiva eller icke-exklusiva rättigheter. Praxis ser olika ut beroende på vad det är för typ av utgivning och bransch. Ett förlag avtalar i regel alltid om exklusiva rättigheter, vilket innebär att du inte har möjlighet att använda novellerna i bokform under avtalstiden. En tidning kan avtala om icke-exklusiva rättigheter till verken, vilket innebär att du kan upplåta novellerna vidare till någon annan och därmed ge ut verken på annat sätt. 

Upphovsrättens två delar:

Att upplåta rättigheter innebär att upphovspersonen tillfälligt »hyr« ut sitt verk, mot ersättning och under en begränsad tid. Upphovspersonen har möjlighet att upplåta exklusiva eller icke-exklusiva rättigheter.

Avtalsfrihet innebär att avtalet kommer att gälla framför lagstiftningen. Genom avtalet kan parterna komma överens om nästan vad som helst. En grundregel inom svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Om ett avtal har dåliga villkor, kan avtalet fortfarande vara juridiskt bindande. Det är därför väldigt viktigt att granska varje avtalsförslag.

Så, kan man verkligen ingå ett avtal om upplåtelse av rättigheter genom att delta i en tävling?

Annons

Tillståndet som utgivaren behöver brukar vara formulerat i ett skriftligt avtal, men inom svensk rätt är de flesta avtalen formlösa, vilket innebär att avtal kan ingås muntligen, per telefon, via mejl eller på något annat sätt, så länge parterna är överens. I detta fall är svaret ja; du kan ingå ett avtal om rättigheter genom att delta i en tävling. Det kan vara så att när du skickar in ditt bidrag ska du även kryssa för att du godkänner utgivarens villkor. Villkoren kan i detta fall vara avtalsinnehållet. När du godkänner villkoren, ingår du och utgivaren ett juridiskt bindande avtal. Eftersom det råder avtalsfrihet när det gäller upphovsrätt, är det viktigt att läsa igenom villkoren noggrant innan du godkänner dem. Avtalet kommer gälla framför lagen om upphovsrätt. Du behöver även granska villkoren för att se om du upplåter exklusiva eller icke exklusiva rättigheter.

(För Skrivas tävlingar gäller icke-exklusiva rättigheter. Vi förbehåller oss rätten att vara först med att publicera novellen, men efter det står det fritt för författaren att publicera den på annat sätt.)

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #6 2018 (04 december 2018) och är skriven av .