Har jag rätten till min novell?

Är det fritt fram att publicera sin novell på annat håll efter att ha deltagit i en novelltävling? Vår jurist svarar.

Jag har precis börjat skriva noveller och tänker skicka in till olika tävlingar, både Skriva och andra. Men hur funkar det egentligen – kan jag tävla med en text som jag sedan vill ge ut själv på annat sätt? Ingår jag ett avtal med tidningen när jag skickar mitt bidrag?

/Sara

Så fort du skapar litterära verk skyddas detta av upphovsrätten, vilket innebär att du som författare har ensamrätt att bestämma över hur verken ska användas. Huvudregeln är att samtliga rättigheter till verken ligger hos dig som upphovsperson. För det fall någon annan part, som t.ex. en tidning eller ett förlag, vill tillgängliggöra dina verk, krävs tillstånd från dig. Det ska framgå av tillståndet om det rör sig om en upplåtelse av exklusiva eller icke-exklusiva rättigheter. Praxis ser olika ut beroende på vad det är för typ av utgivning och bransch. Ett förlag avtalar i regel alltid om exklusiva rättigheter, vilket innebär att du inte har möjlighet att använda novellerna i bokform under avtalstiden. En tidning kan avtala om icke-exklusiva rättigheter till verken, vilket innebär att du kan upplåta novellerna vidare till någon annan och därmed ge ut verken på annat sätt. 

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #6 2018 (04 december 2018) och är skriven av .

Rekommenderas för dig