»Han högläser ur mina böcker«

En författare upptäckte att en person hon inte känner sprider hennes böcker genom att läsa ur dem högt – utan hennes tillstånd. Juristen Ana Rahbari berättar hur hon ska ta sig an problemet.

I oktober fick jag veta att en person använder några av mina böcker som »underlag« för filmer på Youtube. Det går till så att han filmar och läser högt ur hela boken, från första till sista sidan, och sedan lägger ut filmerna på sin Youtubekanal. Jag har hittat hans namn och var han jobbar. Är inte detta ett brott? Ska jag polisanmäla?

/Christina

Du har helt rätt. Att använda någon annans verk på det sätt som du beskriver utan tillstånd är ett intrång. Det är viktigt att du tar skärmdumpar och sparar länkarna till sidorna där ditt verk används. Eftersom du vet vem intrångsgöraren är, rekommenderar jag att du ­inleder processen med att ­kontakta honom och påtala att han begår intrång. Du bör ­komplettera meddelandet med en tidsfrist för när alla verk ska vara borttagna. Skulle det inte fungera finns två olika sätt att driva ärendet vidare: civilrättsligt eller straffrättsligt.

Ett upphovsrättsintrång är ett brott, vilket innebär att du kan polisanmäla händelsen. Det betyder att polisen gör en förundersökning. Förutsatt att det finns tillräckligt med underlag väcker åklagaren åtal. Därefter dömer en domstol och konsekvenserna blir antingen fängelse eller böter. Fördelarna med detta förfarande är att det inte kostar dig någonting eftersom utredningen bekostas av offentliga medel. ­Nackdelarna är bland annat att det inte finns någon möjlighet till förlikning, att hanteringen vanligtvis är långsam och att intrånget kan fortlöpa under processens gång.

En civilrättslig talan innebär att du stämmer ­intrångsgöraren. I regel behöver du anlita ett juridiskt ombud, och ärendet avgörs av en domstol. Fördelarna med detta är en snabbare hantering och att möjligheten till förlikning finns genom muntliga ­förberedelser. Det finns därmed tillfälle för medling. Nackdelen med att välja att driva det hela civilrättsligt är att det kan bli dyrt om du anlitat ett ombud. Det är även förenat med risker, eftersom bevisbördan kommer att ligga på dig. Om du förlorar målet betalar du själv dina – och motpartens – rättegångskostnader.

Upphovsrätt

• Den som har skapat ett verk har rätt att bestämma över verket och hur det används.

Annons

• I Sverige finns inget formkrav för upphovsrätten. Den tillhör upphovspersonen – den person som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk – och uppkommer automatiskt i och med att verket skapas. Upphovsrätt behöver du som ­författare alltså inte registrera någonstans.

• Om någon använder ett verk utan tillåtelse utgör det ett upphovsrättsintrång.

• Exempel på ett vanligt upphovsrättsintrång är när någon sprider upphovsrättsligt skyddat material, till exempel filmer, via en fildelningssajt.

Artikeln publicerades i Skriva #6 2020 (07 december 2020) och är skriven av .