Så fixar du ett bra förlagsavtal

Vad ska stå i förlagsavtalet? Hur stort förskott ska du kräva och vad kan du räkna med för marknadsföring? Här får du svaren!

Vad bör man tänka på när man skriver avtal med ett förlag?

– Det första är att du ska se avtalet som ett förslag, alltså ett erbjudande från förlaget. Gå hem och läs hela avtalsförslaget i lugn och ro. Ta gärna hjälp av någon, till exempel oss på Författarförbundet. När det gäller debutanter hjälper vi även icke-medlemmar med granskning av avtal.

– Kom ihåg att du upplåter rättigheterna till ditt verk, du överlåter det inte. Det handlar snarare om att du hyr ut det än att du säljer det. Den absolut mest grundläggande formulering som ska finnas med är därför att de får ge ut ditt verk i bokform, på svenska språket, och alla andra rättigheter ska förbli författarens. Så att du inte upplåter alla rättigheter på ett bräde.

Vilka fler rättigheter är det du syftar på?

– Det gäller naturligtvis de vanliga lågprisutgåvorna så som pocket och kartonnage, men det finns ju också gott om andra format. E-böcker och ljudböcker är bara ett par av dem, och det kan komma fler. Ditt verk kan ju också användas på andra sätt, till exempel bli dramatiserat för scen och film. Vill förlaget hjälpa till att placera verket i andra sammanhang eller lansera det utomlands och därmed verka som agent, så ska ett agentavtal ingås.

Vad ska man mer titta på?

Annons

– Hur länge du upplåter rättigheterna, men också om du kan komma ur avtalet i förtid om något går fel. Det brukar uttryckas så att man, i det fall den ena parten begår ett väsentligt avtalsbrott, kan bryta det. I avtalet står det att förlaget har en tidsfrist, eller utgivningsfrist på en viss tid, det brukar vara max 18 månader, under vilken de har rätt att ge ut boken. Men det är viktigt att tänka på att de inte har någon skyldighet att faktiskt ge ut den. Därför ska det helst finnas med någonting som kallas garantihonorar, med andra ord förskott utan återbetalningsskyldighet. Ett vanligt misstag är att man stirrar sig blind på de ekonomiska villkoren, till exempel hur många procent man får av försäljningen. Men det är garantihonoraret som är din säkerhet. Om förlaget får för sig att inte ge ut boken inom den bestämda tidsfristen så upphör avtalet att gälla, men du får i alla fall behålla ditt förskott.

Kan man alltid förvänta sig ett förskott?

– Från de större och seriösa förlagen ska man alltid begära det. Sedan finns det ju många mindre förlag som inte alltid har möjlighet att ge ett stort förskott. Villkoren kan ju ändå vara acceptabla men du ska vara medveten om att det är en risk du tar. Att gå med på att inte få något förskott alls är något du bör vara försiktig med.

Så hur stort bör förskottet vara?

– Det ser väldigt olika ut och beror på hur stor förstaupplagan är. Man brukar beräkna det utifrån royaltyn på F-priset, det vill säga priset till återförsäljare. Det normala är att förskottet är på hälften av det som hela förstaupplagan skulle ha inbringat vid försäljning.

Vad ska det stå när det gäller marknadsföring av boken?

– Det är oftast en av de absolut viktigaste förpliktelserna som ska finnas med i ett avtal. Helst ska det finnas någon typ av detaljerad marknadsföringsplan, men i verkligheten är det inte alla förlag som vill ge den typen av löften, speciellt inte till debutanter. Men om du inte vågar kräva vissa saker i avtalet så är det i alla fall viktigt att du visat att du läst avtalet, och ställer frågor. Det är väldigt vanligt att man har olika uppfattningar om hur mycket förlaget ska göra. Så försök få det så detaljerat som möjligt.

Annons

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #7 2012 (20 oktober 2012) och är skriven av .