Författarförbundets jurist Jon Persson ­svarar på läsarnas frågor om juridik och förlagsavtal. Maila till ­juristen@tidningenskriva.se

»Förlaget har ångrat sig«

För många är ett förskott på en bok en ren dröm, men det innebär också höga förväntningar på författaren.

Jag har fått förskott för att skriva en bok. När jag nu levererat ett färdigt manus så är förlaget så pass missnöjda att de inte tänker ge ut boken. De vill att jag betalar tillbaka förskottet. Kan de kräva det? Jag vet att det kan bli en bra bok och hoppas att de ändrar sig.

Vejde

Utgångspunkten i bedömningen är vad som avtalats om manusets beskaffenhet mellan dig och förlaget. I just de här frågorna så brukar dock inte avtalet vara speciellt detaljerat utan man får söka sig till andra källor för att hitta svar, som juridisk litteratur och branschpraxis.

Varför ska du kräva förskott på ersättningen?

En av de viktigaste principerna i förlagsavtal är att det ska utgå ett förskott till författaren, ett så kallat garantihonorar. Förskottet ska vara en garanterad minsta ersättning. Det ska betalas ut utan återbetalningsskyldighet senast vid leverans av färdigt manus. Förskottet har tre viktiga funktioner:

Det ger ersättning för nedlagt arbete med manuset fram till avtalstecknandet.

Annons

Det är en ekonomisk säkerhet om förlaget väljer att inte ge ut boken.

Det bidrar till att balansera styrkeförhållandet om det skulle uppstå en tvist med förlaget.

De olika anmärkningar som ett förlag kan ha på ett manus kan delas upp i några övergripande kategorier. Tekniska eller kvantitativa fel är hänförliga till din skyldighet att leverera ett fullständigt verk som är omsorgsfullt utarbetat och motsvarar vad som avtalats om till exempel format och omfång. Funktionella fel, som är hänförliga till verkets naturliga funktion. Men riktigt sårig blir diskussionen oftast när ett förlag har subjektiva invändningar om verkets konstnärliga form, så kallade kvalitativa fel.

Förlagets rätt att kräva återbetalning av ett förskott som betalats ut utan återbetalningsskyldighet är mycket begränsad – speciellt om klagomålen gäller konstnärliga element. Att verket inte blev som förlaget tänkt sig och att det därför bedöms vara svårsålt är inte en giltig grund för att kräva återbetalning. Inte heller att verket inte konstnärligt motsvarar vad du skrivit tidigare, så länge det är omsorgsfullt utarbetat. Eventuella brister i estetiskt värde är alltså inte att betrakta som fel i egentlig mening.

Sveriges Författarförbund (SFF) är en facklig organisation för dig som är verksam som författare eller litterär översättare.

I vissa fall där författaren grovt misskött avtalsrelationen genom att till exempel inte alls leverera något manus, vilselett förlaget på någon viktig punkt, slarvat med fakta så att verket inte ens uppfyller de minimikrav som läs­aren kan ha, eller motsatt sig ändringar i texten som behövs för att uppnå avtals­enligt skick, kan dock förlaget ha rätt att häva avtalet och få tillbaka vad som betalats i förskott. Innan förlaget häver avtalet så ska dock författaren beredas möjlighet att rätta till felet.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #7 2017 (30 november 2018) och är skriven av .