»Får jag skriva om kändisar?«

Även tryckfriheten har som bekant begräns­ningar. I praktiken ska det dock mycket till för att en författare ska dömas för lagbrott.

Jag skriver på en kriminalroman som tar plats i ett framtida Sverige (dock ganska nära framtid). För att ge berättelsen tyngd har jag stoppat in verkliga personer, författare och politiker, i persongalleriet. Nu har jag börjat oroa mig. Några av dessa »kändisar« framstår inte som så trevliga, andra går till och med och dör – får jag skriva så?

/Henrik

Huvudregeln när det gäller utgivning är tryckfrihet, det vill säga att det är tillåtet att skriva vad man vill, vilket framgår av tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges fyra grundlagar. Sedan finns det några begränsningar till huvudregeln, de flesta är kopplade till rikets säkerhet och innehåller brott som högförräderi, krigsanstiftan och spioneri. Det är inte heller tillåtet att ge ut skildringar som innehåller hets mot folkgrupp eller olaga våldsskildringar (där någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång) eller liknande. Dessa undantag är normalt inte särskilt svåra att undvika och det som eventuellt skulle kunna bli aktuellt i ditt fall är förtal eller möjligen olaga hot.

Anmäldes av Palmes familj

Filmen Call Girl i regi av Mikael Marcimain från 2012 gav upphov till diskussioner och även en anmälan till justitiekanslern från tidigare statsministern Olof Palmes anhöriga. Handlingen är inspirerad av den så kallade Geijeraffären som utspelade sig under 1970-talet. Familjen Palme menade att en av rollfigurerna liknande Olof Palme och eftersom rollfiguren bland annat har sex med minderåriga prostituerade borde detta utgöra förtal (avlidna personer kan förtalas om gärningen är sårande för de efterlevande). Justitiekanslern beslutade efter sin granskning att inte väcka åtal. Så kallat allmänt åtal, som drivs av en åklagare, väcks endast i undantagsfall när det gäller förtal. Familjen drev sedan inte ärendet vidare, men om de gjort det hade fallet oavsett utgång varit en intressant del av praxis på förtalsområdet.

Brottet förtal innebär att man utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, som det står i lagen. I en framtidsskildring är det uppenbart att personen inte kan ha begått de eventuellt klandervärda handlingarna och samma sak gäller egentligen om man placerat verkliga personer i en alternativ verklighet, även om denna utspelar sig i nutid. Vad jag vet har frågan inte prövats av domstol men jag tror att det skulle mycket till för att en sådan berättelse skulle ge upphov till en fällande förtalsdom även om det inte är teoretiskt omöjligt.

Att så att säga döda en person litterärt skulle säkert kunna uppfattas som mer eller mindre stötande beroende på sammanhanget, men passar inte in på rekvisiten i lagen, det vill säga att personen utpekas som klandervärd eller utsätts för andras missaktning. Det ska i sådana fall röra sig om ett direkt hot, så kallat olaga hot som det heter i lagtexten, vilket också kan vara ett tryckfrihetsbrott. Men ett mord i en kriminalroman kan knappast ses som ett sådant hot.

Annons

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #1 2017 (20 december 2016) och är skriven av .