»Får jag citera dikten?«

Är det okej att citera andra författare, och i så fall – hur, var och när? Skrivas jurist benar ut den komplicerade citaträtten.

Jag debuterar i höst med min första roman. I den citerar en av huvudpersonerna några rader ur Hjalmar Gullbergs dikt Det finns en sjö och sedan aldrig mer. Är detta tillåtet eller behöver jag få tillstånd från den som har upphovsrätten till dikten? Och hur mycket kan jag egentligen citera – är några enstaka rader okej?   

/Maria

Hej Maria! Ett litterärt verk skyddas under hela upphovspersonens livstid och 70 år därefter. Hjalmar Gullberg gick bort 1961 och det har nu gått 58 år sedan hans bortgång. Utgångspunkten är att den som skapar ett verk har upphovsrätt till det. För den som vill använda verket eller delar av detta krävs tillstånd från rättighetshavaren. Du behöver därför kontakta Gullbergs arvingar eller annan rättighetshavare. Huvudregeln är att tillstånd krävs, men det finns undantag. Ett av de viktigaste undantagen är citaträtten.

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #5 2019 (21 oktober 2019) och är skriven av .

Rekommenderas för dig

Läs vidare