»Får jag citera dikten?«

Är det okej att citera andra författare, och i så fall – hur, var och när? Skrivas jurist benar ut den komplicerade citaträtten.

Jag debuterar i höst med min första roman. I den citerar en av huvudpersonerna några rader ur Hjalmar Gullbergs dikt Det finns en sjö och sedan aldrig mer. Är detta tillåtet eller behöver jag få tillstånd från den som har upphovsrätten till dikten? Och hur mycket kan jag egentligen citera – är några enstaka rader okej?   

/Maria

Hej Maria! Ett litterärt verk skyddas under hela upphovspersonens livstid och 70 år därefter. Hjalmar Gullberg gick bort 1961 och det har nu gått 58 år sedan hans bortgång. Utgångspunkten är att den som skapar ett verk har upphovsrätt till det. För den som vill använda verket eller delar av detta krävs tillstånd från rättighetshavaren. Du behöver därför kontakta Gullbergs arvingar eller annan rättighetshavare. Huvudregeln är att tillstånd krävs, men det finns undantag. Ett av de viktigaste undantagen är citaträtten.

Reglerna om citaträtten är komplicerade och det är du som författare som har huvudansvaret. Det betyder att även om du nu debuterar på ett förlag, är det du som måste göra en bedömning av den aktuella texten, eftersom du är ansvarig för den.

Allmänt kan sägas att rätten att citera ett verk gäller både muntligen och skriftligen. Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Vad som är god sed bestäms genom praxis i domstolar och i branschen. Det kan därmed variera lite beroende på vilket område man som upphovsperson är verksam inom. Till exempel är längre citat vanliga i fackvetenskapliga verk, medan även användningen av ett kort diktverk på bara några rader kan utgöra ett intrång. Eftersom lagtexten inte anger någon bestämd gränsdragning måste bedömningen göras från fall till fall.

Det är tillåtet att återge delar ur verk om det bidrar till att understryka det egna ställningstagandet, belysa ett påstående eller granska eller kritisera ett annat verk. Om ett citat används endast i syfte att göra den egna texten eller produkten mer läsvärd, eller enbart som utsmyckning, är citatet inte tillåtet utan utgör ett upphovsrättsintrång.  

Annons

  

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #5 2019 (21 oktober 2019) och är skriven av .