»Får jag använda bilden på mitt bokomslag?«

En läsare har tagit en bild på en gammal t-shirt med tryck. Nu undrar hon vem som har ­upphovsrätt till vad. Jurist Åsa Anesäter reder ut begreppen.

Hej! Jag har tagit kort på min t-shirt (som har en bild). Kan jag använda bilden som en framsida på en eventuell kommande bok? Jag köpte t-shirten på Kappahl för tio år sedan. / Kajsa

Hej Kajsa! Den här typen av frågor får vi ofta. Svaret beror på om fotografiet som tryckts på t-shirten är upphovsrättsligt skyddat eller inte. Om motivet saknar skydd – till exempel om upphovsrätten har gått ut – är det fritt fram att fotografera av och använda bilden. Upphovsrätten till ett verk gäller i 70 år efter upphovspersonens död.

Om t-shirtens tryck fortfarande är skyddat av upphovsrätt måste du fråga upphovspersonen om lov innan du använder det. Det är nämligen inte lagligt att fotografera av andras upphovsrättsligt skyddade verk för att använda dem, annat än inom den privata sfären. »Den privata sfären« innebär i detta sammanhang dina närmaste vänner – det är en snäv krets som avses. Att använda bilden som bokomslag faller utanför den privata sfären.  

I upphovsrättslagens fjärde paragraf finns bestämmelsen om hur man får översätta och bearbeta andras verk. Paragrafen säger att den som överfört ett verk till en annan konstart har upphovsrätt till verket i denna gestalt, men hen får inte förfoga över verket i strid mot upphovsrätten till originalverket. Paragrafen betyder att det upphovsrättsliga skyddet hos det första verket – i detta fall bilden på t-shirten – finns kvar i det fotografi som du tar. 

Det som avgör om du, i din tur, får upphovsrätt till fotografiet du tar, är om det uppnår så kallad verkshöjd. Då krävs att bilden är ett resultat av »en individuell andligt skapande verksamhet«. Verket – ditt foto – måste uppvisa viss originalitet, individualitet och självständighet. Men även om din nya bild uppnår verkshöjd, och du därmed får upphovsrätt till den, har motivet du avbildar kvar sin upphovsrätt. Därför krävs ett tillstånd om du vill använda bilden.

Sammanfattningsvis: Vill du använda ditt fotografi av t-shirten på ditt bokomslag behöver du först ta reda på om bilden som tryckts på tröjan är upphovsrättsligt skyddad. Om så är fallet krävs att du tar reda på vem som tagit bilden, och ber fotografen ifråga om tillstånd.

Hoppas att du fått lite vägledning!

Översättningar och bearbetningar

• Den som översätter eller bearbetar ett verk, eller överför verket till en annan litteratur- eller konstart, har upphovsrätt till verket i den formen, men hen får inte förfoga över verket i strid mot upphovsrätten till originalverket. 

• Begreppet verkshöjd används inom upphovsrätten och är ett mått på ett alsters originalitet, individualitet och självständighet. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte har kunnat skapa exakt samma sak. Verkshöjd är inte en bedömning av kvalitet utan man tittar just på om verket anses vara tillräckligt originellt och självständigt.