»De har stulit mina texter«

Jag håller på att arbeta med min första bok, men har även skrivit artiklar för olika tidningar och har en blogg. Nu har jag upptäckt att en av mina artiklar och även flera blogginlägg har använts av andra personer på nätet. Ibland har de kopierat hela texten, ännu oftare är det tydligt att de läst mitt inlägg och sedan skrivit ett som är väldigt likt. Vad kan jag göra åt detta?
/Jenny

Så fort du skapat ett litterärt verk skyddas detta av upphovsrätten, vilket innebär att du som författare har ensamrätt att bestämma om hur verket används. Det finns några undantag, till exempel citaträtten. Men huvudregeln är ensamrätt. Detta betyder att alla som vill använda verket måste ha ditt tillstånd, annars begår de upphovsrättsintrång.

Upphovsrättsintrång i domstolarna

Det numera välkända Pirate Bay-målet är ett exempel på när polis och åklagare har agerat mot avsiktliga upphovsrätts-intrång i stor skala. De tilltalade dömdes till fängelsestraff i upp till ett år och till att gemensamt betala ett skadestånd på 46 miljoner kronor för att de underlättat (medverkat till) olaglig fildelning genom torrent-sidan The Pirate Bay.

En annan möjlighet att förhindra upphovsrättsintrång i stor skala prövades nyligen när flera film- och musikbolag begärde att internetleverantören Bredbandsbolaget skulle blockera nätsidorna The Pirate Bay och Swefilmer för sina abonnenter. Domen innebär att Bredbandsbolaget ska blockera sidorna i tre år och är den första av sitt slag i Sverige.

Det som skyddas av upphovsrätten är verket som sådant, inte till exempel idén till verket, vilket är betydelsefullt när det gäller de personer som lånat tanken bakom dina artiklar, men sedan själva skrivit nya texter på samma tema. Även om idén är specifik och det är uppenbart att personen måste ha hämtat stark inspiration från din text utgör sådan användning inget intrång. Det avgörande är om användaren har skrivit texten med egna ord eller stulit dina formuleringar.

Jag brukar ta en biografi om Olof Palme som exempel. Historien om Olof Palmes liv har ingen person upphovsrätt till. Däremot får den författare som skriver ner historien, upphovsrätt för den form författaren har gett den i ett specifikt verk.

Annons

Upphovsrättsintrång är ett brott som kan polisanmälas, men mindre fall läggs ofta snabbt ner av polisen. Däremot går det att själv meddela användaren om intrånget, att texten måste tas bort, och det går även att begära skadestånd. Skadeståndet består av två delar, en marknadsersättning för det nyttjande som skett och en så kallad kränkningsersättning, för att nyttjandet har skett utan tillstånd. Om motparten inte vill betala, och bestrider kravet, måste frågan prövas av domstol, vilket kan ta tid. Men eftersom många intrång sker av misstag brukar de flesta ärenden gå att lösa genom diskussioner mellan parterna.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #3 2017 (03 april 2017) och är skriven av .