»Boken blev förstörd för lyssnarna«

Felklippt ljudbok och utländsk tvistelösning – jurist Maria Makdesi handleder två ­fundersamma författare.

När min senaste bok släpptes som ljudbok lade förlaget upp en ljudfil med ett fel i, så att slutet på boken kom i mitten. Boken blev förstörd för lyssnarna och jag fick dåliga recensioner. Hur går jag vidare? / Emma

Hej Emma! Detta regleras vanligtvis inte i förlagsavtal, och förlaget har därför inte brutit mot sina avtalsförpliktelser när de har klippt ljudfilen fel. Det är i stället upphovsrättslagen (i det här fallet § 3, stycke 2) som stadgar att du har en ideell rätt till att ditt verk inte ändras så att ditt anseende eller verkets egenart kränks.

I detta fall har ditt verk ändrats eftersom de har klippt fel i filen så att slutet hamnade i mitten. Dessutom har ditt anseende påverkats negativt på grund av de dåliga recensionerna.

Du bör kontakta förlaget och meddela dem att de har gjort ett intrång i din upphovsrätt, så att de ser till att lägga upp en korrekt fil istället. Eftersom förlaget har gjort ett intrång i din ideella rätt bör du också försöka komma överens med förlaget om en ekonomisk kompensation för den skada du har lidit.

 

Tvistelösning och utländsk domstol

Annons

• Det är viktigt att det finns ett villkor om tvistelösning i en författares förlagsavtal, för att motparten inte ska kunna väcka talan i en domstol som missgynnar författaren.

• Det kan röra sig om en utländsk domstol om motparten har sitt säte, sitt kontor eller sin huvudsakliga verksamhet i annat land.

• Det kan även stå i ett förlagsavtal att tvist ska lösas i skiljenämnd. Det kan bli väldigt kostsamt då parterna inte endast ska betala sina egna rättegångskostnader, utan även kostnaden för skiljenämnden. Att skiljenämnd väljs istället för domstol beror på att skiljenämnden kan avgöra tvisten snabbare – skiljedom ska meddelas inom sex månader.

 

Jag har avtalat med ett bokförlag om mitt kommande verk, men blir fundersam nu när jag läser att tvist med förlaget ska lösas i enlighet med norsk lag och i norsk domstol. Vad kan hända om samarbetet med förlaget slutar fungera? / Bengt

Hej Bengt! Jag kan börja med att konstatera att det parterna kommer överens om i ett avtal ska hållas. Det är väldigt svårt att häva ett avtal eller ett avtalsvillkor efter att båda parter har signerat avtalet.

Att ni i ert avtal har kommit överens om var och hur en eventuell tvist ska lösas innebär att parterna endast får vända sig till norsk domstol, samt tillämpa norsk lag, för att lösa tvisten. Ett sådant villkor kan utgöra ett hinder för författaren eftersom denne kanske inte vet hur norsk lag och rättspraxis är utformad. Dessutom kan det bli mer kostsamt, eftersom författaren kan behöva kontakta en norsk jurist eller resa till Norge för att infinna sig i rätten.

Vi brukar rekommendera att om avtalet avser den svenska marknaden ska en tvist lösas i enlighet med svensk lag och i svensk domstol.

Annons

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #5 2021 (18 oktober 2021) och är skriven av .