»Betyder det att vi är överens?«

Förlaget är positivt och uppmanar dig att skriva vidare. Är ni överens om utgivning då? Nej, inte ännu, förklarar Skrivas jurist.

Jag har skickat in mitt manus till totalt sex förlag. Två av dem har återkommit med så kallade lektörsutlåtanden där de ger mig positiv respons. Det känns förstås väldigt roligt men jag har också lite svårt att tolka det de skriver. I ett av breven uppmuntrar förlaget mig att skriva om manuset och återkomma – men vad gäller då egentligen? Är vi överens om någonting, kan det räknas som ett muntligt avtal? Jag vill förstås gärna att min bok ska bli utgiven men det känns svårt att skriva om alltihop utan att ha något löfte överhuvudtaget …

/Anna-Sara

Hej Anna-Sara!

Tack för din fråga. Vad roligt att du har kommit igång med utgivningsprocessen. Jag förstår att det känns förvirrande innan man har fått ett konkret svar.

När du skickar ditt manuskript till förlaget, erbjuder du det att ge ut ditt verk. Du är dock inte bunden av ditt erbjudande, vilket är anledningen till att du kan erbjuda samma manus till flera förlag samtidigt. Förlaget är inte heller bundet av erbjudandet. Det är först när du och förlaget börjar diskutera villkoren för utgivningen och kommer överens om dem, som avtal kan anses ha ingåtts. Detta kan ske både muntligen och skriftligen, men det är till både din och förlagets fördel om er överenskommelse formuleras i ett skriftligt förlagsavtal. Förlagsavtalet ska innehålla villkoren för utgivningen; däribland de ekonomiska villkoren som garantihonorar och royalty.

Vid undertecknandet av förlagsavtalet eller vid leverans av manus ska ett garantihonorar – alltså ett förskott – utgå till dig som författare. Garantihonoraret ger dig ersättning för de rättigheter som du upplåter och för tiden fram till utgivningen. Vidare är honoraret alltid utan återbetalningsskyldighet.

Annons

 

Tre sorters avtal

I Sverige kan man ingå avtal på flera olika sätt. Man brukar dela in avtalen i tre kategorier.

  • Konsensusavtal. Ett avtal som är giltigt oavsett formen det ingåtts genom. Ett exempel på detta är förlagsavtal.
  • Formalavtal. Ett avtal som har ett formkrav för att det ska vara giltigt. Formkravet kan exempelvis vara att avtalet ska vara bevittnat eller undertecknat.
  • Realavtal. Ett avtal som blir bindande när den ena parten fullgör sin del av avtalet.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #6 2019 (02 december 2019) och är skriven av .