Författarförbundets jurist Ana Rahbari ­svarar på läsarnas frågor om juridik och förlagsavtal. Maila till ­juristen@tidningenskriva.se

 Kan jag ge ut boken själv? 

Förlaget förvandlar ditt manus till bok – men vad sker när upplagan är slutsåld och du får rättigheterna åter? Vår jurist reder ut begreppen.

Min debutroman från 2007 är slutsåld på förlaget. Jag har fått tillbaka rättigheterna till man­uset och undrar om jag kan göra boken tillgänglig igen via en print on demand-tjänst och lägga upp den hos nätbokhandlarna? Får jag använda samma omslag och ISBN-nummer? Jag har fått tryckfilerna från förlaget.

/Anna-Maria

 

Du har upphovsrätt till ditt verk eftersom du har skapat det. Genom ditt förlagsavtal har du upplåtit rättigheter till förlaget. Det innebär att du tillfälligt »hyrt ut« ditt verk, mot ersättning och under en begränsad tid.

Några grundbegrepp

Upphovsrätt tillfaller upphovspersonen automatiskt vid skapande av ett verk. Upphovsrätt innebär ekonomiska rättigheter (enligt andra paragrafen i URL, upphovsrätts­lagen), och ideella rättigheter (enligt tredje paragrafen i URL). En upphovsperson kan upplåta eller överlåta rättigheter genom avtal.

Äganderätt tillfaller ägaren av ett objekt. Förlaget har normalt äganderätt till tryckfilerna och de fysiska exemplaren av boken.

Annons

ISBN-nummer är en unik identifikator för monografiska publikationer, som till exempel böcker och kartor, som är utgivna för allmän spridning. Kungliga Biblioteket administrerar ISBN-nummer.

När en författare undertecknar ett förlagsavtal är verket normalt ett råmanus. Om förfat­taren ingår avtal med ett traditionellt förlag, satsar förlaget på manuset genom att tillhanda­hålla: redaktör, formgivning, layout, illustrationer, tryck och distribution. Förlaget gör detta för att få den slutgil­tiga produkten – boken. Eftersom förlaget är den part som har framställt boken, är det förlaget som har äganderätten till den. Förlaget har äganderätt till tryckfilerna och de ­fysiska ­exemplaren av boken. Äganderätten och upphovs­rätten ­hänger dock samman. För att förlaget ska kunna sälja och tillgängliggöra verket krävs givetvis tillstånd från upphovs­personen.

Nu har rättighet­erna återgått till dig och du har även fått tryck­filerna från förlaget. Du har därmed upphovsrätt till verket och äganderätt till tryckfilerna, och kan om du vill tillgängliggöra ditt verk på nytt. Du kan välja att ge ut ­verket igen via ett annat förlag, eller att ge ut det själv.

I det här fallet kommer det att vara en ny utgivare eller ett annat förlag som ger ut ditt verk, vilket innebär att du inte kan använda samma ISBN-nummer, utan bör ansöka om ett nytt – det kostar ingenting. Om du vill använda samma omslag måste du först vända dig till antingen förlaget eller illustratören (beroende på vart rättigheterna ligger) för att få tillstånd.

Lycka till med utgivningen!

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #4 2018 (23 augusti 2018) och är skriven av .