15 december

Julkalendern innehåller 24 skrivövningar som tillsammans lägger grunden för en längre prosaberättelse. Gör en övning om dagen fram till jul och kom 24 steg närmare din dröm om en färdig roman!

Kalenderns tredje tema är gestaltning. En av de viktigaste sakerna att bemästra när man skriver skönlitterärt är gestaltning. Genom att gestalta karaktärer, miljöer, teman, känslor och händelser skapar du en text som blir levande och engagerande text för läsaren. Gestaltningen gör att texten går från att vara redogörelse av ”fakta” till att bli en berörande skildring.

Du kan gestalta på flera olika plan: i dialog, i hur karaktärens känslor, bakgrund och drivkraft uttrycks, i miljöbeskrivningar, i textens struktur och uppbyggnad, i bildspråk, i val av detaljer och allt detta kommer du att få öva i kommande luckor. Gestaltningen kan vara både direkt och indirekt och den gör det möjligt för dig att lyfta fram det personliga och unika i din stil och bjuda in läsaren i upplevelsen, känslorna och världen. Det är gestaltningen som öppnar texten för läsaren att själv tolka, läsa mellan raderna och skapa sig egna inre bilder av det lästa. Detta kan du exempelvis göra genom att låta viss information i texten vara underförstådd eller finnas i undertexten. Skönlitteratur handlar ju inte i första hand om att informera läsaren om något speciellt, utan om att iscensätta och genom texten få läsaren att känna.

När läsaren själv får tolka hur karaktärerna känner, vad som är temat i boken, hur en plats ser ut och känns – så känner läsaren mer för texten. Berättelsen upplevs då som rik och läsarens egna känslor sätts i rörelse. Men det är inte så att allt i en skönlitterär text måste gestaltas, men för att skapa en levande skildring behöver du kombinera berättande/redogörande avsnitt med gestaltande. Du som skriver måste själv avgöra när du ska gestalta och när du ska berätta men tänk på att försöka gestalta mer än du redogör.

Ägna dagen idag åt att läsa igenom det du skrivit hittills i december och se om det finns redogörande/återberättande avsnitt som istället kan gestaltas, om det finns känslor som är utskrivna men som istället kan visas. Se också om du idag kan vara extra uppmärksam på hur människor omkring dig beter sig och agera och var uppmärksam på ditt eget beteende och framför allt på dina sinnliga förnimmelser – anteckna funderingar på hur du kan använda dessa iakttagelser i ditt skrivande.

Läs mer ingående om gestaltning i kapitel 5 i min lärobok Kreativt skrivande – en grundbok i litterärt skapande.

Ni kan också lyssna på detta avsnitt av Skrivarpodden där jag berättar mer om just gestaltning.

Övningarna och upplägget är framtaget av Therése Granwald, och bygger på hennes lärobok Kreativt skrivande – en grundbok i litterärt skapande. För ytterligare inspiration: ge bort tidningen Skriva i julklapp och få en skrivhandbok på köpet!