Foto: Peter Ten Hoopen

»Vrede är en väldigt bra energidryck«

Hur gör man litteratur av stora samhällsfrågor? Jesper Weithz är samhällsjournalist och grundare till Klimat-magasinet Effekt. Förra året kom hans kritikerrosade debutroman, Det som inte växer är döende.

Var den här romanen ett sätt att kanalisera ditt politiska engagemang?

– Nej, egentligen inte. Om jag hade haft målet att övertyga läsaren eller ge svar i klimatfrågan så skulle en argumenterande text vara mycket mer effektiv, då hade det varit mycket bättre att skriva en fackbok. Men i samband med att vi startade Klimatmagasinet Effekt läste jag på mycket om klimatfrågor och det väckte många känslor som inte får plats riktigt i journalistiken. Journalistik handlar ju mycket om att ställa rätt frågor till rätt personer och att försöka leverera svar, men där ryms tyvärr sällan de existentiella frågorna. Så det blev en massa saker över. Känslor och oro och frågor. Och då kände jag att romanen var en bra form för att få hantera och vara i de känslorna.

Men var det en svår balansgång mellan gestaltning och ditt eget ställningstagande i de här frågorna?

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #3 2013 (20 april 2013) och är skriven av .