En bra ordbehandlare kan göra skrivprocessen både roligare och enklare. Särskilt om du tampas med ett stort material och en invecklad intrigstruktur. Bild: LoloStock/Shutterstock

Word vs Scrivener

Duger en vanlig ordbehandlare när man ska skriva sin roman? Eller bör man installera ett program helt anpassat för författarens behov? Vi tittar närmare på den gamla trotjänare Word och det specialanpassade programmet Scrivener.

Den mest använda ordbehandlaren på marknaden är Word, även om den på sistone börjat få konkurrens av mer eller mindre likvärdiga, billigare och ibland rent av gratis alternativ som Google Docs, Open Office och Apples Pages.

Bland dessa program är Word dock den mest välbeprövade och funktionsrika ordbehandlaren. Eftersom programmet redan finns i de flesta hem är det i Word många börjar sitt skrivande. Och programmet innehåller faktiskt en hel del funktioner som underlättar arbetet med stora material och som hjälper dig att hålla koll på innehållet.

Ordning och reda

Skriver du i Word har du säkert en mapp till själva manuset, och i den mappen har du kanske ett dokument per kapitel, eller ett dokument för hela ditt manus. Finessen med Word är just att kunna ha ett tydligt mappsystem – mappar för idéer (innehåll, intriger, repliker, beskrivningar), mappar för dina karaktärer (personbeskrivningar, relationer, släktskapsöversikter), mappar med researchmaterial (faktaartiklar, reportage och intressanta internetadresser). Det är lätt att hålla ordning och man kan bygga upp ett system som gör det enkelt att snabbt hitta just det dokument man för stunden vill öppna.

Pappersstorlek

Vanligen skriver vi i ett vanligt worddokument, A4. Den bok du skriver kommer sannolikt inte att tryckas i A4-format, utan kanske i halv A4 – det vill säga A5. Det är möjligt för dig att redan från början skriva i den tryckta bokens format, genom att välja A4 liggande och skriva i två spalter, eller helt enkelt A5 direkt. Fliken för detta är Sidlayout eller Layout. Passa på att under samma flik även ställa in vilka marginaler du vill ha.

Fokuserat läge

I Word kan du välja mellan flera olika visningslägen. Välj Utskriftslayout för att se dokumentet i samma format som när du skriver ut. Helskärmsläget är ett annat bra alternativ om du vill slippa kringliggande menyrader. I Mac finns även Focus view – då läggs dokumentet över hela skärmen, så att du kan skriva ostört.

Bläddra i dokumentet

Bläddringspilarna längst ner till höger tar dig en sida framåt i taget. Då slipper du scrolla/dra dig framåt i dokumentet. Det visste du säkert. Men har du sett att det finns en liten ring mellan de nedre bläddringspilarna? Klicka där. Där kommer bläddringsalternativ fram, och du kan välja att exempelvis bläddra mellan rubriker istället.

Annons

Om du skriver i flera olika dokument kanske du vill titta in i två olika dokument samtidigt, för att jämföra något innehåll eller redigera text. Då kan du välja Visa – Fönster – Visa sida vid sida.

Innehållsförteckning och sidhänvisning

När du skriver i Word kan du antingen bara skriva på löpande, eller redan från början använda dig av formatmallar. Många av oss som skriver vill gärna strukturera texten med kapitelnamn, rubriker och ibland mellanrubriker. Använd de formatmallar som finns. Markera dina rubriker och välj rubriknivå (Mac: Fliken Home – Styles). Låt varje kapitel få samma rubriknivå, och underrubrikerna nästa rubriknivå, etcetera.

När du på så sätt har skrivit ganska mycket behöver du inte göra innehållsförteckningen på egen hand. Den kan du skapa automatiskt, under förutsättning att du markerat och skapat olika rubriknivåer. Sätt markören där du vill ha innehållsförteckningen, välj Referenser – Innehållsförteckning – Innehållsförteckning. Välj där hur du vill att innehållsförteckningen ska se ut. (För Mac: Se fliken Document Elements.)

Språkkontroll

Word har också mycket goda funktioner för språkkontroll som kontrollerar både stavning och grammatik. Om du tycker att funktionen stör ditt kreativa flöde genom att påpeka varje stavfel så kan du slå av kontrollen och sedan slå på den när det är dags för slutredigering.

Du hittar funktionerna för språkkontrollen under fliken Verktyg. Där hittar du även en praktisk synonymordlista.

Artikeln publicerades i Skriva #1 2014 (20 december 2013) och är skriven av .