TvTropes – din nya verktygslåda på nätet

De flesta författare är överens om att det är genom att studera andras verk som du lär dig de verktyg du behöver för att förverkliga din egen berättelse. Det kan låta torrt och tekniskt, men behöver inte alls vara det. Skriva har surfat in på sajten TvTropes, och hittat det nya skrivarknarket.

Sidans slogan är lika enkel som den är sann: ”TvTropes will ruin your life”. Den gör det på två sätt:

För det första är sidan en absolut guldgruva för den som är intresserad av de mer tekniska aspekterna av berättande. En trop är egentligen detsamma som ett berättartekniskt hjälpmedel och för varje trop finns här en lista med exempel från olika konstnärliga verk där den används. Dessa verk har i sin tur egna sidor med en förteckning över alla troper i just det verket. På varje sida om respektive trop återfinns länkar till angränsande troper. Ad infinitum.

Vad är en trop?

En trop är detsamma som ett berättartekniskt hjälpmedel. Ursprungligen åsyftade man då de klassiska retoriska stilgreppen för att skapa språkliga bilder: Metafor, ironi, synekdoke och metonymi. Filosofen Friedrich Nietzsche såg på troperna som en av det mänskliga språkets allra viktigaste komponenter. I TvTropes underbara värld har begreppet utvidgats till att omfamna hantverkets alla berättartekniska medel.

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #4 2014 (20 juni 2014) och är skriven av .