Foto: Eva Bergström

Två vägar till en odödlig roman

Är det en slump att många stora berättelser har samma dramaturgiska mönster. Nej, menar Augustnominerade författarcoachen Sören Bondeson. Här visar han de två vanligast intrigstrukturerna.

Allting vi människor har kontakt med är berättelser. Universum har sin berättelse liksom en dag i en gråsuggas liv.

Dagens romaner har lånat sin konstruktion och struktur från forna tiders mytologiska berättande. Dessa berättelser är i sin tur en efterbildning – en imitation – av mänskligt handlande som dramatiserats för att sätta de existentiella frågorna på sin spets.

Det är alltså ingen slump att de flesta bästsäljare följer samma mönster: läsaren känner igen sig i mytens struktur som följt oss genom släktled efter släktled. Vi är impregnerade av mytens och sagans form, från den har vi hämtat mycket av vårt sätt att se på världen.

Ta bara en bok som Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. Hjälten Mikael Blomkvist lämnar där sin ursprungliga värld sedan han blivit dömd för ärekränkning. Han tvingas lämna sitt jobb och sin stad och ger sig iväg på ett uppdrag – att skriva familjen Vangers släkthistoria och lösa mysteriet med den försvunna systerdottern. Blomkvist är motsträvig inför uppgiften. Så dyker vägledaren, eller medhjälparen upp: Lisbet Salander.

Så långt är strukturen en karbonkopia på Oddyseus resa. Men sedan lägger Stieg Larsson till ett klassiskt pusseldeckarmoment. Alla misstänkta bor på en begränsad yta, på en ö som endast har en broförbindelse. Vi känner igen det från exempelvis Agatha Christie. Och även om läsarna inte är medvetna om referenserna så finns de där och gör historien begriplig och tydlig.

Det faktum att en hel del av berättelsens struktur kan återfinnas i åtskilliga andra böcker gör inte Stieg Larsson till en sämre författare. Snarare tvärtom.

Annons

Genom sin medvetna eller omedvetna kunskap om vår gemensamma berättartradition har han skapat starka berättelser som vi alla förstår och kan relatera till.

Att bygga en berättarstruktur eller intrig innebär att lära sig betrakta och analysera det som redan skrivits. Det är inget fel att låna redan gamla strukturer. Om man har ambitionen att göra något helt nytt är det än viktigare, för om man inte vet hur andra gjort har man inte något att ta sitt nya avstamp ifrån.

Originalitet är ofta en blandning av tillägnad kunskap och en uppövad blick för omvärlden. Därför är det viktigt för författare att kunna de grundläggande berättarstrukturerna. På nästa uppslag hittar ni de två främsta.

 

Sjustegsmodellen

1. Skapa förväntan

Inledningen innehåller en konfrontation. Huvudpersonen presenteras. Villospåren läggs upp. Det anas en stor konflikt. Syftet med det hela är just att skapa en stämning av förväntan.

2. Första vändpunkten

Annons

Ungefär en fjärdedel in i boken inträffar den första vändpunkten. Det innebär att berättelsen tar en ny vändning. En ny person dyker upp eller så sker ett nytt mord. Det blir helt enkelt nya förutsättningar för romanfigurerna och fart på framåtrörelsen.

3. Mittpunkten

Syftet med den här fasen är att förstärka villospåret som etablerats i och med den första vändpunkten. Det beror på att ny information kommer fram som förstärker villospåret. Avsikten är alltså inte att vända riktningen utan att bekräfta det som inleddes i den förra fasen.

4. Andra vändpunkten

Nu inträffar en ny dramatisk händelse som gör att berättelsen vänder. Det första villospåret förklaras och lämnas åt sidan. Nu står huvudspåret i fokus. Genom olika typer av information bekräftas huvudspåret och läsaren är den skyldige på spåren.

5. Det avgörande beslutet

I den här fasen står huvudpersonen inför beslutet att bestämma vad som bör göras för att reda ut situationen. Beslutet innebär olika risker som vägs mot varandra. Så bestämmer sig hjälten/hjältinnan att agera och brottet kan klaras upp.

6. Klimax eller upplösningen

Nu kommer berättelsens höjdpunkt. I polisfilmer/böcker och mera actionbetonade berättelser brukar det innebära scener av jakt eller strid. Inom pusseldeckargenren har alla samlats på samma plats och den skyldige avslöjas. I domstolsdramer kan det vara slutpläderingen och juryns utslag. Hur som helst fångas den verklige brottslingen in eller dör.

7. Efterspelet

Författaren knyter ihop de sista trådarna om något är oklart. Efterspelet är också en fas där huvudpersonen kan rannsaka sig själv efter vad som hänt. I ett klassiskt efterspel ställs frågan om rättvisa har skipats? Har huvudpersonen förändrats? Har samhället förändrats? Vad har vunnits och vad har gått förlorat?

Ofta klingar berättelsen av genom att huvudpersonen glider ut ur berättelsen genom en vardagshändelse.

 

Hjältens resa

1. Hjältens ursprungliga värld

Inledningen på berättelsen handlar om hur hjälten levde innan den händelse inträffade som skulle förändra allt. Det är ett normaltillstånd för hjälten. Här introduceras en del karaktärer och vi får veta hur just den här världen är inrättad.

2. Äventyrets orsak

I den andra fasen dyker det upp något som förändrar hjältens tillvaro. En ny karaktär eller en person från förr dyker upp och uppmanar hjälten att ge sig ut på en resa, ett äventyr eller att anta en utmaning. Det kan även vara sammankopplat med andra händelser som gör att hjälten inte längre kan befinna sig i den ursprungliga världen.

3. Hjältens tvivel

I ett första skede antar inte hjälten utmaningen. Hjälten är obenägen och skyggar inför uppdraget. Det gör att en annan person är tvungen att ingripa.

4. Vägledarens inträde i handlingen

Det är alltså nu som vägledaren kommer in i berättelsen. I mytologin är denne vägledare ofta en äldre vis människa som inspirerar hjälten inför äventyret. Vanligt är att vägledaren följer med på äventyret eller dyker upp vid vissa tillfällen som ett stöd eller som en problemlösare när hjältens förmåga sätts på prova.

5. Det första hindret

Vägledaren har nu fått ut hjälten på den äventyrliga resan och möter här sin första prövning. Det är nu själva äventyret tar fart och under dramatiska former klarar sig hjälten undan faror och eldprov.

6. Ytterligare hinder och prövningar

Nu dyker nya utmaningar, fiender och allierade upp och vandringen blir alltmer komplicerad och farlig. Hjälten kommer till insikt om vad äventyret innebär, vilka som är fiender och vänner, och vad som bör göras för att lyckas med uppdraget.

7. Närmandet till antagonistens medelpunkt

Under resan kommer hjälten allt närmare fiendens land eller hemvist. Det är platsen där ondskan utgår ifrån och för hjälten är det ett farligt ställe. I fiendens centrum är han utan chans, men han kan inte fly från den oundvikliga utmaningen. I den här fasen i berättelsen byggs förutsättningarna upp för den ofrånkomliga striden där hjälten sätter allt på spel.

8. Eldprovet

Här kommer den stora höjdpunkten i berättelsen. Hjälten utkämpar striden mot en övermäktig fiende. Han kommer att förlora allt om han inte vinner slaget. Ur ett underläge besegrar han fienden och deras ideologi, slutgiltigt eller tillfälligt.

9. Belöningen

I sin ursprungliga form är belöningen kärlek eller lösningen på konflikten med föräldrar eller släkt. Men det kan också vara en insikt om hur världen är beskaffad.

10. Tillbaka till den ursprungliga världen

Hjälten återvänder till den plats han lämnade innan äventyret. Väl där känner han inte igen sig. Äventyret har nämligen förändrat honom.

11. Den sista prövningen

Så dyker åter den store antagonisten upp. Genom att gå segrande ur den här striden besegras fienden slutgiltigt. Hjälten börjar komma till insikt utifrån vad han lärt sig av äventyret.

12. Hjälten återvänder med en ny förståelse.

Avslutningsvis känner sig hjälten hemmastadd och förtrogen med den ursprungliga världen han lämnat för äventyret. Han har genomgått katharsis, en rening där han förstår äventyrets mening.

Artikeln publicerades i Skriva #6 2012 (20 augusti 2012) och är skriven av .