Foto: Eva Bergström

Två vägar till en odödlig roman

Är det en slump att många stora berättelser har samma dramaturgiska mönster. Nej, menar Augustnominerade författarcoachen Sören Bondeson. Här visar han de två vanligast intrigstrukturerna.

Allting vi människor har kontakt med är berättelser. Universum har sin berättelse liksom en dag i en gråsuggas liv.

Dagens romaner har lånat sin konstruktion och struktur från forna tiders mytologiska berättande. Dessa berättelser är i sin tur en efterbildning – en imitation – av mänskligt handlande som dramatiserats för att sätta de existentiella frågorna på sin spets.

Det är alltså ingen slump att de flesta bästsäljare följer samma mönster: läsaren känner igen sig i mytens struktur som följt oss genom släktled efter släktled. Vi är impregnerade av mytens och sagans form, från den har vi hämtat mycket av vårt sätt att se på världen.

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #6 2012 (20 augusti 2012) och är skriven av .