Bild: U.S. National Archives and Records Administration

Skriv som Hemingway

Tusentals författare har försökt härma honom, få har kommit i närheten. Men alla kan ha nytta av att studera hans teknik. Ernest Hemingway – isbergsprosans fader – som mer än någon annan förkroppsligar devisen: less is more. Skriva dök ner i hans verktygslåda.

Hans koncentrerade prosa är lättläst. Den misstas därför ibland för något som skrivits ner i en handvändning av en författare som var ett storviltsjagande, spänningssökande naturfenomen. Ingenting kan så klart vara mer fel, och hur hårt Ernest Hemingway faktiskt slet med språket och hantverket skvallrar inte minst hans skrivråd om – de han inte kunde låta bli att ge trots att det betydde otur.

Så här skriver kollegan James A. Michener i förordet till Farlig sommar:

”Jag visste att Hemingway var en svartkonstnär som utnyttjade varje överlägset Balzac-knep, varje tekniskt trick som Flaubert och Tolstoj och Dickens hade funnit användbara, så att hans verk ofta föreföll bättre än de egentligen var”.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #5 2015 (20 augusti 2015) och är skriven av .