Fånga känslan och låt karaktärerna komma till liv

Du har handlingen klar för dig och vet vilka roller dina romangestalter ska spela. Men känner du dem? Här är metoden du ska använda!