Så skapar du närvaro

Drömmer du om att skriva en roman men är ovan vid hantverket? I varje nummer av Skriva går Erik Grundström igenom några grundläggande aspekter av skrivandet. I detta nummer: Så skapar du närvaro.

En skönlitterär text kännetecknas av att den skapar närvaro. Närvaron kan bestå i att du hör en annan människas röst som berättar, eller att du som läsare känner dig närvarande i scenen – att du skapar egna bilder och tankar.

Detta är viktigt att komma ihåg: En bra, gripande text skapas inte på papperet utan blir till i huvudet på läsaren. Texten blir levande när läsarens erfarenheter och tankar möter författarens, och läsaren blir medskapande.

Den italienske författaren Umberto Eco har jämfört en författare med en kock. En bra kock är en sådan som förbereder sig noga, skaffar bra råvaror och har rätt verktyg i köket. Vid spisen tillåter sig kocken också att vara djärv och improvisera. När gästerna kommer låter den gode kocken dem ha sin matupplevelse ifred och frågar inte ständigt och ängsligt om gästen uppfattar och uppskattar måltidens alla små sensationer och smaker.

Artikeln publicerades i Skriva #4 2015 (20 juni 2015) och är skriven av .