Så skapade vi våra karaktärer

Skriva tog reda på hemligheten bakom några av våra populäraste romanpersoner.