Så får du en fungerande feedback

Dags att lämna ditt manus åt en läsare? Följ våra råd för att få bästa tänkbara respons på din text.

1. Klipp navelsträngen. Du är inte ditt manus. Synpunkter på det du har skrivit är inte kritik mot dig som människa. Gäller även när du skriver självbiografiskt.

2. Välj läsare efter behov. Söker du en »vanlig« läsare, en fackgranskare, en nitisk språkperson eller en kreativ författarkollega? Olika sorters läsare kommer att ge dig olika sorters respons, och passar olika bra i olika delar av processen.

3. Välj tidpunkt och volym. Söker du någon som kan läsa hela ditt färdiga manus på en gång eller ett bollplank som läser specifika bitar längs vägen? Slösa inte med dina vänners tid i onödan.

4. Skicka med frågor. Ge din läsare tre–fyra frågor som du vill ha svar på. Samt en uppmaning att notera det hen själv reagerar mest på. Bestäm hur responsen ska serveras. Skriftliga synpunkter blir mer exakta och lättare att bevara, fysiska möten är bättre för följd­frågor och diskussion.

5. Förklara dig inte. Texten ska möta sin läsare på samma sätt som den möter sin framtida bokköpare. Förklara inte ditt manus med mer än en tänkt bak­sidestext. Förklara och försvara dig inte heller när du får din respons, men ställ gärna följdfrågor. I slut­änden är det ändå du som bestämmer vilka delar av responsen du ska ta hänsyn till.

6. Utbilda dig. Ju större teoretisk kunskap du har om skrivandet och dess begrepp, desto lättare är det att ge och få konkret feedback på en text. Istället för att ett kapitel är »bra« eller »känns lite tråkigt« kan ni då analysera exakt vad som felar – och hur det kan åtgärdas.