Foto: Kim Svensson

Nå litterära höjder!

Vill du något mer med din historia? Känns din intrig, dina karaktärer och din miljö inte tillräckligt för att uttrycka det du egentligen vill säga? Önskar du att du kunde skapa något som lever kvar länge hos läsaren? Så här kan du söka dig ner på djupet i din text, och nå nya litterära höjder.

Vad är det som gör en roman ”litterär”? Man kan säga att ett grundkrav är att den har förmågan att skapa genklang hos läsaren på fler än en nivå. Den är mångfacetterad och innehåller skikt som sträcker sig djupare än bara intrig och karaktärsteckning. Med andra ord: Där finns mer än bara den historia du följer rakt upp och ner på sidorna.

Givetvis finns det ingen fast uppsättning kriterier för vad som krävs för att uppnå detta, men det går ändå att ringa in ett antal vanliga kännetecken för berättelser som kallas litterära.

STIL OCH BEHÄRSKNING

Att skriva litterärt handlar inte bara om att behärska ett stilfullt språk som många tycks tro, men språket är ändå ett bra ställe att börja på. Man kan konstatera att litterära texter ofta äger ett element av stilistisk återhållsamhet som åtminstone vissa andra typer av fiktion saknar. Istället för att krydda texten med sporadiska djupsinnigheter, eller smäktande utläggningar om karaktärernas känsloliv, får läsarna själva uppleva de känslolägen man velat förmedla. Högtravande och överdrivna formuleringar undviks till förmån för ett fint kontrollerat språk.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #2 2016 (02 februari 2016) och är skriven av .