Lyckas med din dialog

Hur skriver man egentligen dialog? Författaren och skrivläraren Erik Grundström går igenom grunderna.

Det viktigaste i en dialog är egentligen inte vad som sägs, utan hur det sägs, och vad det säger om relationen mellan dem som talar.

En dialog som bara fokuserar på vad som sägs, alltså det rena informationsutbytet, blir stel och livlös.

Du måste se till att få fram mer i dialogen: Vad står karaktärerna i för maktförhållande till varandra? Hur ser deras gemensamma historia ut? Vad tycker de om varandra? Har någon av karaktärerna en öppen eller dold vilja med samtalet?

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #3 2015 (20 april 2015) och är skriven av .