Låt din ­berättelse välja genre

Hans verksförteckning består av en ­nydanande reseessä, en dokumentär­roman, en kontrafaktisk roman, en skräckberättelse och en barnbok. Peter Fröberg Idling förklarar hur han låter sin berättelse styra vilken sorts bok han skriver.

I Sara Lidmans roman Din tjänare frågas det: »Men varifrån komma barnen?« Och svaret: »Dem sitta i träden och trängas med varandra och vänta på lämpligt folk att lura och överfalla. Så sätta dem föräldrar till världen utan minsta förbarmande.«

Principen är densamma i ­litteraturen, vill jag påstå. Böckerna sätter sina författare till världen, utan minsta förbarmande. Så har det åtminstone varit för mig. De böcker jag har skrivit är alla i mer eller mindre olika genrer. Inte för att det har varit min avsikt, utan för att det är vad böckerna har velat.

Horace Engdahl skriver i en essä att genrer, det är något som bibliotekarier har uppfunnit för att kunna hålla ordning i biblioteken. Han menar att varje litterär text istället kan ses som ett förslag. Ett förslag på hur något kan gestaltas.

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #2 2021 (09 april 2021) och är skriven av .

Rekommenderas för dig

Läs vidare