Hitta rätt väg i din historia

En bra synopsis är som en vägkarta. Den ger dig trygghet men hindrar dig inte från att hitta helt nya vägar i din berättelse. I sju steg visar vi hur du kan organisera dina lösa idéer och få en bättre grund för ditt romanbygge.

Nämn ordet synopsis i ett rum med skrivande människor, och du kan vara säker på att en intensiv debatt tar fart. Folk som skriver tycks antingen älska eller hata synopsis. För vissa är det ett fantastiskt verktyg som befriar skrivandet, för andra är det ett fängelse för kreativiteten.

Min erfarenhet är att de som uttrycker störst motvilja mot att skriva synopsis ofta har en felaktig bild av vad det egentligen handlar om. Tanken med en synopsis är inte att stänga in dig i en på förhand bestämd idé eller att dränera dig på all kreativitet innan du ens skrivit ditt första utkast. Och det är definitivt inte meningen att du ska göra en stendöd lista med numrerade punkter över din roman.

För att ha verklig glädje av en synopsis, och för att berika ditt skrivande med den fulla potential en bra synopsis kan erbjuda, behöver du närma dig processen från ett sinnestillstånd av flexibilitet och upptäckarlusta. Om du gör det kan en synopsis bli en sorts vägkarta som guidar dig fram till en lyckad historia. Vägkartor är till för att visa dig det snabbaste och säkraste sättet att nå ditt mål, men de hindrar dig inte från att också ta spännande avstickare och leta upp fantastiska och oväntade platser längs vägen.

När den fungerar som bäst kan en synopsis hjälpa dig att fylla dina mest lovande idéer med innehåll. Den kan hjälpa dig att undvika lösa trådar och blindspår och ge dig en bra struktur. Och det kanske allra bästa; den besparar dig tid och frustration. Att skissa fram huvudlinjerna till din berättelse och dina karaktärer direkt i själva romanutkastet innebär ofta månader av misslyckade försök innan man hittar rätt.

Att istället ta reda på lite mer om dessa element i en synopsis kommer att ta en bråkdel av tiden – och det ger dig större möjlighet att släppa loss och ha roligt när du väl skriver ditt första utkast.

Så låt oss titta på hur du kan få ut mest av en synopsis. Vi börjar med hur du bestämmer grundpremissen för din historia, och arbetar oss sedan vidare hela vägen till en komplett lista med scener.

Annons

Kom ihåg: även om denna metod är den jag själv använder och varmt rekommenderar, så finns det inget rätt eller fel när det gäller hur man utformar synopsis till en berättelse. Det viktiga är att du hittar ett spår som funkar för dig. Om du gör en synopsis och börjar känna att modellen inte passar dig, överge då inte hela tanken med synopsis – fundera i stället på hur du kan modifiera den så att den passar din egen skrivprocess.

 

1. Skapa din grundpremiss

Din grundpremiss är den grundläggande idén för din berättelse. Men det räcker inte att bara ha en idé. ”Kille räddar tjej i en intergalaktisk miljö” är en utgångspunkt, men känns samtidigt för vagt för att ge särskilt mycket vägledning till historien.

Det är därför din synopsis behöver börja med en noggrant utmejslad grundpremiss – några meningar som ger svaret på följande frågor:

  • Vem är huvudpersonen?
  • Vilken är situationen? (Hur ser hjältens personliga omständigheter ut när det börjar? Hur kommer dessa omständigheter att förändras? Blir det till det bättre eller till det sämre? Är det hjälten själv som förändrar dem eller utomstående krafter?)
  • Vad är huvudpersonens mål? (Vad vill hjälten vid historiens början? Vilka moraliska (eller omoraliska) val kommer hon att tvingas göra för att försöka uppnå det målet?)
  • Vem är motståndaren? (Vem eller vad står i vägen för huvudpersonens möjligheter att uppnå sitt mål?)
  • Vad blir bakslaget? (Vilket missöde kommer att drabba hjälten som resultat av hennes försök att uppnå sitt mål?)
  • Vad är konflikten? (Vilken konflikt kommer att bli resultatet av hjältens reaktion på bakslaget? Och vad är de logiska följderna som kommer att få denna konflikt att löpa som en röd tråd genom historien?

 

2. Gör en grov skiss över olika scener

Utrustad med en gedigen grundpremiss kan du nu börja skissa på dina idéer för historien. Skriv en lista på allting du redan vet om din berättelse. Troligtvis kommer du i detta läge redan att sitta med en handfull scener i huvudet.

Du kanske inte har den blekaste aning om hur de här scenerna kommer att sitta ihop men kör på ändå och skriv ner dem på din lista – i det här skedet är ditt främsta mål att återkalla och ta vara på alla de där lösa idéerna du haft när du funderat på din historia.

Exempel:

När du har svarat på ovanstående frågor kan det se ut så här:

Annons

Den rastlöse bondsonen (situationen) Luke Skywalker (huvudpersonen) vill ingenting hellre än att åka hemifrån för att bli rymdpilot och kunna leva upp till sin mytomspunne far (målet). Men när hans adoptivföräldrar mördas (bakslaget) efter att ha köpt ett par robotar som bär på känslig information, måste Luke befria robotarnas vackra ägare och hitta ett sätt att stoppa (konflikten) det onda Rymdimperiet (motståndaren) och deras apokalyptiska dödsstjärna.

Ta en stund och gå igenom listan när den är klar. Så fort du stöter på en idé som väcker frågor, stryk då under den. Om du inte vet varför din karaktär utkämpar en duell i en scen, stryk under den. Om du inte vet hur två scener sitter ihop, stryk under dem. Om du inte kan föreställa dig miljön till en av scenerna, stryk under den också. Genom att redan nu stanna upp för att identifiera möjliga luckor i historien, kan du bespara dig mängder av arbete med att skriva om senare.

Ditt nästa steg är fokusera på var och en av de understrukna delarna, en i taget. Skriv ner dina idéer och låt tankarna flöda fritt utan att censurera dig själv. Eftersom detta är det mest ostrukturerade steget i skapandet av din synopsis, är det också din bästa möjlighet att släppa lös din kreativitet. Gå på djupet och sondera din historias potential. Ställ dig själv frågor på pappret. Låt det du skriver bli ett samtal med dig själv, där du inte bryr dig om sådant som skiljetecken eller stavning.

Varje gång du tycker att du får en bra idé, ta dig då ett ögonblick och fråga dig själv: ”Kommer läsaren att förvänta sig detta?” Om svaret är ja, skriv då en lista över mer oförutsägbara alternativ.

Exempel:

Frågor att ställa dig själv när du brainstormar kring en idé

Kan jag nämna fyra eller fem stora ögonblick som kommer att dyka upp i historien?

Kan jag komma på åtminstone två komplikationer för vart och ett av dessa ögonblick?

Kommer dessa komplikationer att föra mina karaktärer i riktningar som är obekväma för dem?

Vilka ytterligare förändringar kommer dessa komplikationer att kräva?

Vilken karaktär kommer att vara huvudperson i det aktuella ögonblicket?

Vilken karaktär kommer att bli mest påverkad av det?

Har denna karaktär åtminstone två huvudsakliga problem eller orosmoln i sitt liv?

Vilket av dessa problem erbjuder störst potential för konflikt och drama?

Hur påverkar detta problem övriga karaktärer?

3. Intervjua dina karaktärer

För att skapa det persongalleri som få din historia att nå sin yttersta potential behöver du hitta avgörande detaljer om dina karaktärer. Det behöver inte nödvändigtvis vara sådant som gäller deras förhistoria, men något som åtminstone går tillbaka till där historien börjar.

För att göra detta behöver du arbeta dig bakåt från det ögonblick då karaktären dyker upp i historien, till exempel ”bakslaget” i din grundpremiss.

Vilka händelser i huvudpersonens liv har lett honom fram till detta ögonblick?

Är det något i hans förflutna som har orsakat bakslaget? Vilka händelser har format honom till att reagera på bakslaget på det sätt han gör? Vilka olösta konflikter i hans förflutna kan ytterligare komplicera kedjan av händelser i historien?

När du väl har en grundläggande idé om hur din karaktär kommer att placera sig i historien kan du börja gräva fram de praktiska detaljerna om hans eller hennes liv, genom att intervjua karaktären. Du kan välja att följa en färdig lista med frågor, eller så föredrar du att göra en improviserad intervju där du frågar din karaktär en rad frågor och låter honom eller henne svara med sina egna ord.

Exempel:

Några av de saker som du kan vilja veta om dina karaktärer

Namn

Ålder

Födelseort

Familjeförhållanden

Utseende

Sätt att tala

Sätt att gå

Utbildning

Hobbys

Relationer

Sexualitet

Politiska åsikter

Religion

Bästa vän

Värsta fiende

Ambitioner i livet

Innersta behov

Avgörande ögonblick i livet

Största besvikelse i livet

Hemliga drömmar

4. Utforska miljön och bakgrunden

Oavsett om din historia ska utspela sig i dina barndomskvarter eller på planeten Barsooms sjunde måne, kommer du att vilja gå in i ditt första utkast med en klar idé om var dina framträdande scener kommer att ta plats.

Välj inte en miljö enbart för att den låter fräck eller för att du råkar vara bekant med den. Leta istället efter platser som utgör en viktig del av den historia du ska skriva.

Går det att ändra historiens huvudsakliga skådeplats utan att det påverkar upplägget nämnvärt? I så fall bör du gräva lite djupare och försöka hitta en miljö som är mer skräddarsydd för just din historia, ditt tema och dina karaktärer.

Gör en lista över de miljöer och platser du tror att du behöver baserat på de scener du redan har kommit på. Kan du förkorta listan genom att kombinera eller helt ta bort vissa av platserna? Det är inget fel på geografiskt yviga berättelser, men miljöer som är ovidkommande för historien bör strykas precis som när det gäller överflödiga karaktärer.

 

5. Skriv ditt fullständiga synopsis

Nu är du äntligen redo att skissa upp din historia i sin helhet, och det är nu du börjar planera på allvar. Du har redan ramat in en grov bild av den genom att identifiera de scener du redan hade och hur de kan tänkas hänga ihop (steg 2), men nu är det dags att jobba dig igenom din historia linjärt, scen för scen, medan du numrerar var och en av dem.

Till skillnad från ”skisserna” i steg 2, där ditt fokus låg på brainstorming och utforskande av olika möjligheter, kommer du nu att koncentrera dig på att sammanfoga dina existerande idéer till en fast struktur.

Checklista för att strukturera din synopsis

Identifiera den bästa kroken att öppna ditt första kapitel med.

Ta fram en plan för hur du ska introducera samtliga framträdande karaktärer och platser under bokens första fjärdedel
Skissa upp scener där du kan presentera de här personerna och miljöerna på ett sätt som är både logiskt och intressant. Fundera på hur du kan visa vad som står på spel för dina karaktärer: Vad skulle de förlora om de inte klarar av den huvudsakliga konflikten?

Markera den första av tre viktiga milstolpar som skulle kunna dela in din bok i ungefärliga fjärdedelar.
Någonstans runt 25 procent-strecket bör den första viktiga milstolpen i historien komma som skakar om din karaktärs normala tillvaro och tvingar honom in i en serie av handlingar.

Låt karaktärens reaktioner leda till mittpunkten.
Den andra viktiga milstolpen, som ligger någonstans runt 50 procent-strecket, kommer att framkalla en förändring i karaktärens attityd och sätt att bemöta de krafter som hotar honom. Från och med denna punkt kommer han att handla för egen räkning, istället för att bara reagera på konflikten.

Öppna den tredje akten med en tredje milstolpe som tvingar karaktären till en punkt av till synes oundvikligt nederlag.
Med början runt 75 procent-strecket kommer han att vara tvungen att resa sig igen, stärkt i sitt beslut att övervinna de krafter som hotar honom.

Kartlägg historiens klimax.
Lägg särskild omsorg vid denna slutgiltiga del av din historia. Sträva efter att skissa upp scener som driver upp dramatiken på ett unikt sätt och tvingar din huvudperson att gräva sig ner på djupet av sig själv för att lyckas övervinna (eller duka under för) sina motståndare.

Hur omfattande du vill vara är upp till dig själv. Du kan välja att skriva en enkel mening för varje scen (”Sara möter Erik på kaféet för att diskutera deras förestående vigsel”), eller så väljer du att bygga ut med fler detaljer (”Erik sitter för sig själv i ett bås när Sara anländer; Sara beställer kaffe och bulle, de tjafsar om inbjudningslistan”).

Hur du än gör så se till att fokusera på att identifiera och stärka de komponenter som är nyckeln till strukturen i varje scen. Vilken karaktär kommer att ha berättarperspektivet? Vad är den karaktärens mål? Vilka hinder kommer att dyka upp och vara i vägen för målet och skapa konflikt? Vad blir resultatet, och hur kommer din karaktär att hantera det dilemma som följer? Vilka beslut kommer karaktären att fatta som kommer att leda till ännu ett mål i nästa scen?

Jobba med att skapa en linjär och välstrukturerad plan utan luckor i historien. Genom att i detta skede lägga grunden rätt i din synopsis skapar du frihet att senare kunna lägga hela ditt fokus och din fantasi på ditt första utkast och på att gjuta liv i din historia.

När du går igenom varje scen i ditt huvud, var då uppmärksam på eventuella logiska kullerbyttor eller blinda fläckar i händelsekedjorna. Ta dig tid att fundera igenom dessa potentiella problem så att de slipper strula till det för dig senare. Om du kör fast, prova då att hoppa framåt till nästa scen du känner till, och jobba dig tillbaka från den. Till exempel kanske du vet hur du vill att det ska sluta för en karaktär, men inte hur han eller hon ska komma dit. Då kan du börja vid slutpunkten och se om du kan komma på vad som måste hända i de föregående episoderna för att göra det rimligt.

6. Sammanfatta din synopsis

När du slutligen har färdigställt din synopsis i sin helhet kan du vilja koka ner de viktigaste punkterna till en förkortad version. En sådan version är bra att göra för att rensa ut ovidkommande tankar och fungerar som en mer överskådlig lista som du snabbt kan scanna av.

Eftersom din fullständiga synopsis kan innehålla hyfsat mycket irrande och saker du tänkt högt på pappret, är det troligt att du sitter där med väldigt mycket anteckningar att gå igenom (jag brukar ofta ha närmare tre fulltecknade anteckningsblock med material). Så istället för att tvingas vada upp till knäna bland dina anteckningar varje gång du ska sätta dig och arbeta med ditt första utkast, kan du spara tid genom att organisera det lite bättre redan nu. Du kan skapa ditt förkortade synopsis i ett Word-dokument, skriva ut dina scener på olika index-kort eller använda något program som till exempel Scrivener eller yWriter. Välj det som passar dig bäst.

Snabbtips: Organisera mera

Ett bra sätt att hålla reda på de viktigaste punkterna i din historia är att markera dem redan när du bygger upp din detaljerade synopsis. Ta för vana att efter varje dag du jobbat med din synopsis märka ut de punkter som du vet kommer att behöva en framträdande plats i din historia. När du sedan är klar med din fullständiga synopsis och är redo att sammanfatta den enligt steg 6, kan du enkelt och snabbt bläddra igenom materialet och hitta det som behöver vara med i sammanfattningen.

7. Få din synopsis att hända

Vid det här laget bör du känna dig tillräckligt förberedd och ivrig för att komma igång med ditt första utkast. Ta för vana att börja med att titta igenom din synopsis varje gång du sätter dig ner och jobbar med ditt manus.

Läs de anteckningar du gjort om den aktuella scenen och den scen som kommer därnäst. Gå igenom eventuella kvarstående problem innan du börjar skriva, antingen i huvudet eller på pappret. Om det kommer en dag (och det kommer det att göra) när du plötsligt slås av en bättre idé än du planerat i din synopsis, tveka då inte att ta en avstickare. De här upptäcktsfärderna på okänd mark kan resultera i några av de mest överraskande och intressanta delarna i hela din historia.

En bra synopsis kan erbjuda ovärderlig struktur och vägledning när du skriver ditt första utkast, men du ska aldrig vara rädd för att undersöka nya idéer när de dyker upp. Kom ihåg att din synopsis är en karta som visar vägen till din destination, men det betyder inte att det är den enda vägen dit.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #4 2014 (20 juni 2014) och är skriven av .