Bild: Johanna Hedborg

Hitta din bokidé!

Har du en massa idéer men ingen röd tråd? Har du en perfekt början men ingen fortsättning? Vill du skriva men saknar en historia? Misströsta inte! Här är tre steg till din bokidé!

Steg 1. Inventera!

Det första steget är att ta reda på vilka idéer som redan finns gömda på olika håll i ditt medvetande.

Kreativitetscoachen Cynthia Morris har ett utmärkt förslag: Börja med att urskiljningslöst skriva ner allt du skulle vilja skriva om. Huller om buller, minst 50 punkter. Låter det mycket? Du behöver inte hitta på 50 hela bokidéer – det kan vara små fragment, som en situation, ett klädesplagg, en replik, en karaktär, en tanke.

En hjälp på vägen när du skriver din lista kan vara att arbeta med frågor som:

 • Vad är jag nyfiken på?
 • Vad gör mig genuint upprörd?
 • Vad är jag passionerat intresserad av?
 • Vad vill jag förändra?
 • Vad glädjer mig?
 • Vad gör mig sorgsen?
 • Hur vill jag påverka?
 • Hur vill jag göra skillnad?
 • Vad vill jag bevisa?
 • Vad vill jag utforska?
 • Vad vill jag lära ut?
 • Vad har jag åsikter om?
 • Vad har jag tagit ståndpunkt för?
 • Vilka viktiga lärdomar har jag gjort eller tagit del av?
 • Vad vill jag lämna efter mig?
 • Vad vill jag uppnå med mitt skrivande?

 

Om det ändå står still i skallen kan du ta till yttre inspiration. Här är några förslag:

 • Gå igenom Gula Sidorna eller arbetsförmedlingens jobbkategorier och notera ovanliga yrken – vilka skulle du vilja veta mer om? Vilka yrken skulle du vilja ge till huvudpersonerna i en berättelse?
 • Läs annonser på köp&sälj-sajter, dejtingsajter, uthyrningssajter. Vad döljer sig mellan raderna?
 • Stäng av ljudet på teven och hitta på din egen dialog eller speakertext till pågående program!
 • Läs en morgontidning med korta notiser och hitta på följdfrågor till några av artiklarna; ”Vad skulle hända om …?”
 • Tänk på en person du känner. Ge henne/honom nytt kön, nytt namn, nytt yrke, nya egenskaper. Vilka drivkrafter får den personen? Vad vill han/hon göra härnäst?
 • Gå ett steg längre med din karaktär – gör henne besatt av något. Vad? Och vilka blir följderna?
 • Prata med en komplett främling om hennes/hans livsdrömmar. Gå sedan hem och skriv!
 • Ställ dig på en plats där det är många människor i rörelse. Blunda en stund. Utgå sedan från det första du ser när du öppnar ögonen och skriv en första mening.
 • Starta en timer och se till att under den närmaste tidsperioden (15/30/60 minuter) skriva korta noteringar om allt du ser, hör, tänker och upplever. Redigera inte medan du skriver utan se bara till att skriva ner så mycket som möjligt.

 

Annons

Julia Cameron och Natalie Goldberg har skrivit flera bra böcker om skrivande och kreativitet och båda uppmanar till att flödesskriva under ett givet antal minuter. Genom flödesskrivande kan du gå in i ditt undermedvetna, det kan avslöja tankar, önskemål och drivkrafter du inte var medveten om.  Det är inte nödvändigt att använda texten i andra sammanhang. Själva processen är det viktiga. Flödesskrivandet ger dig träning och skrivarvana, gör det enkelt att skriva varje dag. För din egen skull.

 • Sätt en äggklocka på 5-15 minuter.
 • Låt pennan gå – stanna inte upp och fundera. Gå inte tillbaka i texten förrän du är klar.
 • Töm tankarna på allt och bara skriv, så fort du kan.
 • Tillåt dig att skriva tråkigt eller obegripligt.
 • Förvänta dig ingen logik i texten, var beredd på överraskningar.
 • Värdera inte texten medan du skriver.
 • Bry dig inte om skrivregler.
 • Gå djupt, skriv om det sanna och hemliga.
 • Skriv om detaljer hellre än fakta.
 • Skriv med passion, skriv om det som är viktigt.

 

Steg 2. Sortera!

Detta är det viktigaste steget i att hitta en bokidé. Det är här den röda tråden börjar skapas och du finner berättelsens tema och budskap. Ska det bli en fackbok eller en skönlitterär bok? En bok för barn, ungdomar eller vuxna?

Tag gärna redskap till hjälp för sorteringen. Om du skrivit din hullerombuller-lista är det dags att bryta upp den, punkt för punkt. Det finns många verktyg att ta till, experimentera gärna för att hitta den metod som passar dig bäst.

Ett sätt kan vara att skriva ner varje idé på en post-it-lapp och sätta upp dem på en vägg där du får överblick.  Lapparna kan enkelt flyttas runt så du kan testa olika kombinationer av karaktärer, händelser, teman och så vidare.

Ett annat sätt är att använda mindmapping, att rita en tankekarta på papper eller med datorverktyg.  Det är ett kreativt och logiskt sätt att göra anteckningar som bokstavligen “kartlägger” dina idéer.

Tankekartor har en naturlig organisationsstruktur som utstrålar från centrum och använder linjer, symboler, ord, färg och bilder. En tankekarta omvandlar en lång lista med monotona uppgifter till ett välorganiserat diagram som arbetar i linje med din hjärnas naturliga sätt att göra saker. Man utgår ifrån ett huvudämne och arbetar vidare i en trädstruktur som kan sträcka sig hur långt som helst.

Tankekartor kan självklart göras med papper och penna men om du arbetar med ett datorprogram kan idéerna samlas i ett ordbehandlingsdokument som så småningom blir själva boken. Här hittar du en lista på programvaror för mindmapping:

Annons

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mind_mapping_software 

 

Steg 3. Utveckla!

När du har sorterat dina idéer kommer du till det avgörande momentet. Det är nu dina idéer ska utvecklas och göras starka nog för att hålla för en bok.

Om du i sorteringsprocessen kommer fram till att det är en fackbok du vill skriva kan du börja ställa dig själv några grundläggande frågor.

 • Varför är det nödvändigt för mig att skriva den här boken?
 • Varför kommer någon att vilja läsa den?
 • Ligger ämnet särskilt i tiden nu?
 • Vilka frågor kommer boken att besvara?
 • Vad kommer läsaren att lära sig?
 • Vad är de specifika fördelarna med min bok?
 • Vilka förväntningar har jag själv på boken?

Fundera också på hur målgruppen ser ut. Vilka kommer att läsa den här boken? Om det handlar om ditt expertområde har du kanske redan goda ingångar till målgruppen genom kundlistor, intresseorganisationer, fackpress och nätverkande. Testa gärna idéerna på en utvald grupp innan du börjar skriva.

Det är möjligt att ta fackboksidén till ett förlag redan när du skrivit innehållsförteckningen och två-tre kapitel. Men innan dess behöver du ta reda på hur konkurrensen ser ut. Finns det liknande böcker på marknaden? På vilket sätt skiljer sig i så fall din bok?

 

Om du vill skriva en roman är det helt andra frågor som blir aktuella för utvecklingen av manuset. De kommer att handla om karaktärer, relationer, konflikter, utvecklingskurvor och mycket annat.

De viktigaste frågorna att börja med är:

Vad skulle hända ifall…?

och

Varför?

De andra vanliga frågeorden kan förstås också komma till hjälp: vem, vad , när, hur. Till exempel vad skulle hända ifall [person] + [agerande] + [situation]?

Några exempel:

Idé: Att skriva om en jobbig skilsmässa

Tes: Vad skulle hända om en kvinna skulle bestämma sig för att hämnas när hennes man vill skiljas?

Följdfrågor: Varför vill mannen skiljas? Varför vill kvinnan hämnas? Hur gör hon? Vad blir konsekvenserna? Vem är huvudpersonen i boken? Vad är hans/hennes drivkrafter?

Du kan säkert komma på många fler frågor!

Vid det här laget har du kanske kommit på hur du vill att din berättelse ska börja och vad den ska handla om i stora drag – men hur ska du komma vidare? Ett förslag är att ta hjälp av dina vänner med brainstorming runt ett specifikt problem. Bjud in dem på brainstormingfika och be alla komma med förslag på hur något skulle kunna lösas.

 

Brainstorma i grupp

1. Lägg upp ditt problem eller din fråga som en kreativ utmaning. Hur den utformas är av vikt. En dåligt utformad utmaning kan leda till massor av idéer som inte löser ditt problem. En väl utformad kreativ utmaning genererar de bästa idéerna. Kreativa utmaningar börjar vanligen med: “På vilket sätt kan…?” eller “Hur kan…?” Din kreativa utmaning bör vara kortfattad och utesluta all annan information än utmaningen själv. Till exempel: “På vilket sätt kan min huvudperson hämnas på sin motståndare?”

2. Tidsbegränsa utmaningen till 15-30 minuter eller ge dig själv en idégräns— kom upp med minst 50 svar på varje fråga.

3. Skriv ner alla idéer, även om de känns korkade och omöjliga.  Detta är det viktigaste med brainstorming – att inte kritisera på idéstadiet. (Om ni är flera personer som muntligen kommer med idéer är det bra om en person får uppgiften att skriva ner dem).

4. Skriv ner ungefär fem kriterier för att avgöra vilka idéer som bäst besvarar dina utmaningar. Kriterierna bör innehålla ordet “bör” eller “ska”, till exempel: “det ska beröra”, “det bör kännas trovärdigt”, “det bör vara möjligt att hinna göra research innan jul” och så vidare. Välj utifrån dessa kriterier ut de fem-tio idéer som du gillar bäst.

5. Ge varje idé en poäng mellan noll och fem beroende på hur väl den uppfyller varje kriterium. Summera och se vilken idé som fått högst poäng. Kom dock ihåg att spara alla idéer. De som inte fick högst poäng kanske kan användas som scener i din bok?

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #1 2011 (18 oktober 2011) och är skriven av .