Bild: Kim Svensson

En klassisk berättarstruktur

Hur lägger man egentligen upp händelseförloppet i sin på ett fängslande sätt? Författaren och skrivläraren Erik Grundström visar dig en klassisk berättarstruktur för stora historier.

Många av de romaner som under de senaste årtionden blivit bestsellers – Sagan om ringen, Da Vinci-koden, Stieg Larssons böcker och Coelhos Alkemisten – är till synes ganska olika, men har ändå grundläggande och avgörande likheter. De ingår alla i något jag skulle vilja kalla för vuxensagor.

Vuxensagor påminner mycket om barnsagor, men framför allt representerar de ett berättande med en lång tradition som går att följa hela vägen tillbaka till Aristoteles poetik, särskilt det han sade om tragedin, och han i sin tur byggde sannolikt vidare på en ännu äldre tradition. 

En grundpelare hos Aristoteles var att tragedin uppstår på grund av hjältens dygder – inte trots dem. Och se bara på Shakespeare: Hamlet-figuren blir tragisk för att han är en sanningssökare. Romeo och Julia för att de strider för kärleken. Exemplen är många.

Artikeln publicerades i Skriva #5 2015 (20 augusti 2015) och är skriven av .