En roman blir till.

Här följer vi scenpoeten och författaren Olivia Bergdahls bokresa, från tankefrö till läsarmöten.

En roman blir till Publicerad 14 juli 2019

Att använda historien ex. 2: Kristin Lavransdotter

Men varför skrev Sigrid Undset om medeltiden? Vad i det medeltida ger såpass mycket mening på 1920-talet, att det gör det värt att placera historien där? Eller är det just de frågorna som romanen behandlar som blir än mer dramatiska på medeltiden? Kärlek och äktenskap och relationen dem emellan blir ju något mer tillspetsat när legio är att man giftes bort i tonåren som en i första hand ekonomisk angelägenhet och hederskulturen är stark och innerlig. Eller handlar romanen om det, för att den utspelar just på medeltiden? Vad kom först? Var det så att de frågor hon ville ställa per automatik fick en annan tyngd om de ställdes på 1300-talet? Kärlek? Religion? Fanns det en berättarstruktur som var enklare att bygga i en medeltida kontext än i en 1920-talskontext? Eller behövde hon använda historien för att på så sätt kunna tala om sin samtid? Vrider en historisk kontext upp temperaturen? Blir konturerna tydligare, är det enklare med den stora dramatiken och de stora frågorna? Är de stora frågorna nånsin trovärdiga i ens samtid, är det inte alltid endast ”vår tids stora fråga” då? Inte ”de stora frågorna” eller ”den stora frågan”. Det som en historisk berättelse gör är att den visar på det konstanta i människan och i mänskligheten, alltså att människor har varit människor hela tiden. Var det så Sigrid Undset tänkte?

Varför skrev Sigrid Undset om medeltiden? Det finns många sorters läsningar och en särskild sorts läsning är den skrivandes läsning. Normalt sett, om man själv inte skriver, spelar det ingen roll vilken anledning Sigrid Undset kan ha haft till att skriva om medeltiden. Kristin Lavransdotter är Kristin Lavransdotter och punkt efter det och tack för den, inget mer än så, låt texten vara text! Inga ålderdomliga biografiska tolkningar här inte! Men, när man själv skriver är det ju just det biografiska man vill åt, veta anledningen bakom, för att på så sätt kunna lägga det vid sidan av sitt eget skrivande och se sina egna anledningar. Jag föreställer mig således att Sigrid Undset hade medeltiden som sitt äventyr, och därför uppskattade att befinna sig där. Jag har ingen som helst aning om det är sant. Jag bara bygger en bild som fungerar att använda sig av och så gör jag det. Låt så vara. Hon läste isländska sagor för sin pappa, eller om det var tvärtom. Hennes pappa läste isländska sagor för henne? Hon hade en nära relation med sin pappa, som var arkeolog? Något sådant. Han dog när hon var elva. Jag vet inte. Det spelar ingen roll.

Varför skrev Sigrid Undset om medeltiden? Hon gillade väl medeltiden. Hur väljer så jag mina ämnen och mina miljöer?

Annons

Annons

Annons

Fler inlägg

En roman blir till

Du-du-du-du-du-du

Publicerad 7 januari 2020

En roman blir till

Salt Lake City

Publicerad 30 oktober 2019

En roman blir till

Las Vegas, baby!

Publicerad 28 oktober 2019

En roman blir till

Bokmässan 2019

Publicerad 1 oktober 2019

En roman blir till

Bokmässeveckan inleds

Publicerad 24 september 2019

En roman blir till

En annan arbetsplats

Publicerad 20 september 2019

En roman blir till

<3 kortkort

Publicerad 4 september 2019

En roman blir till

Fråga allt!

Publicerad 21 augusti 2019

En roman blir till

Steg 10 – FANFAR

Publicerad 5 augusti 2019

En roman blir till

Steg 3 – dippen.

Publicerad 4 augusti 2019