Berätta med hexameter

Ända sedan Homeros och Vergilius har poeter uttryckt spänning och melankoli med sex takter. Tappa en takt i rad två så har du dessutom ett distikon.

Vad är en diktsamling?

Vill du ge ut dina dikter i bokform? Här bjuder vi på ett utdrag ur Mats Söderlunds nya handbok Skriva poesi, med råd till dig som vill samla dina dikter till en större helhet.

Så skriver du en sonett

Pröva på det poetiska versmåttet framför andra. Alla poeters mästarprov. Så himla svårt är det inte. Börja med en obetonad stavelse, räkna till elva, rimma och byt rad!

Prova på politisk poesi

Det påstås ibland att all poesi är politisk. Men hur får en dikt sin politiska laddning, och hur kan du göra den starkare?

Använd det komplexa i din poesi

Diktens helhet skapar en verklighet bortom det sinnliga och låter oss förstå skikt av tillvaron som inte enkelt låter sig formuleras i ord. Lär dig åstadkomma lyrisk komplikation.

Börja med blankvers

Blankvers är en bunden form för poesi och dramatik med anor från 1600-talet. William Shakespeare är en av dess mest kända utövare. Att skri/va ell/er in/te, det/ är frå/gan.

Så här börjar du

Att skriva poesi är ett hantverk som vilket annat skrivande som helst. Du kan lära dig tekniken, knepen, verktygen. Och genom övning kan du bli bättre. I en serie artiklar i Skriva visar poeten Mats Söderlund hur du förfinar din poesi.